W dniach 20-21 listopada br. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się 18. edycja Konferencji EuroPOWER jednego z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Spotkanie to, jak co roku, było miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów sektora energetycznopaliwowego oraz administracji centralnej, a także platformą dialogu dotyczącego rozwoju rynków na różnych płaszczyznach.

europower

Konferencja EuroPOWER skupiła w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej. Mieli oni okazję do rozmowy o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających na realizację przyjętych wcześniej strategii.

Siłą merytoryczną konferencji jest Rada Programowa, działająca pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza, która podczas roboczych spotkań debatowała, ustalając szczegółowy zakres merytoryczny oraz agendę tegorocznej edycji EuroPOWER.

Konferencję uroczyście otworzył Gość Honorowy wydarzenia Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Kluczowym panelem dyskusyjnym, który odbył się pierwszego dnia konferencji EuroPOWER, był blok Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce: jakie państwo, jaki rynek – czy możemy być konkurencyjni? Podczas niego specjaliści wspólnie z przedstawicielami rządu debatowali nad kondycją gospodarki kraju w ujęciu jej konkurencyjności. Przyczynkiem do debaty była innowacyjność jako motor napędowy konkurencyjności oraz wpływ wyczerpujących się prostych rezerw na sytuację kraju.

Podsumowaniem panelu były słowa dr Jacka Tomkiewicza, który określił sytuację jako optymistyczną. Jego zdaniem zarówno rozwój sektora usługowego, jak i wprowadzane zmiany regulacyjne owocują zmniejszaniem się energochłonności kraju oraz stabilizacją rezerw energetycznych.

Także podczas kolejnego bloku pt. Wizja rozwoju polskiej energetyki – instytucjonalizacja i funkcjonowanie prelegenci podkreślali, jak istotną rolę pełni państwo oraz jak wiele zależy od polityki. Zdaniem ekspertów większe wsparcie kluczowych inwestycji energetycznych przez państwo zaowocowałoby wzmocnieniem pozycji Polski oraz jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Szczególnie duże audytorium zgromadził panel dyskusyjny odbywający się drugiego dnia konferencji pt.: Konkurencja na rynku gazu. Udział w nim wzięli: Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki, Wojciech Dorabialski, Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Petrochemii, PKN ORLEN, dr hab. Jan Chadam, Prezes Zarządu, GAZSYSTEM, Mariusz Caliński, Prezes Zarządu, Grupa DUON, Agnieszka Łakoma, Polska Agencja Prasowa. Podczas dyskusji prelegenci omawiali kwestie potrzebi ograniczeń rynku gazu oraz prawdopodobne scenariusze rozwoju branży.

Organizatorem Konferencji EuroPOWER był podobnie jak w ubiegłych latach MM Conferences.

Dodatkowych informacji udziela:
Aneta Pernak
Dyrektor Działu Produkcji Projektów Strategicznych
MM Conferences S.A.
T: +48 22 379 29 18