WARSZTATY: Zasady kalkulacji i zatwierdzania taryf dla paliw gazowych
24 MAJA 2012, WARSZAWA
Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 A

Centrum Konferencji Biznesowych „Premium” jest organizatorem warsztatu na temat zasad kalkulacji i zatwierdzania taryf dla paliw gazowych. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie, którego celem jest przekazanie w przejrzystej i  w dostępnej formie, najnowszych informacji z zakresu taryf dla paliw gazowych. Dzięki warsztatowej formie szkolenia, uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat procesu zatwierdzania taryf dla gazu. Liczne ćwiczenia oraz przykłady pozwolą na zrozumienie i poznanie sposobów kalkulacji cen i stawek taryf paliw gazowych.

Warsztat ma na celu:
– Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji i stosowania taryf dla paliw gazowych
– Wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami
– Możliwość kierowania pytań do eksperta z branży

Najważniejsze zagadnienia:
– Relacje procesu zatwierdzania taryf z planowaniem rozwoju sieci
– Zasady kwalifikacji kosztów uzasadnionych przy kalkulacjach taryf
– Ćwiczenia praktyczne z zasad kalkulacji i stosowania taryf
– Kształt postanowień taryfy dla ciepła
– Relacje taryf do kontraktów zawartych z odbiorcami

Do udziału zapraszamy:
– Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem paliwami gazowymi
– Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem paliw gazowych
– Dystrybutorów paliw gazowych
– Wytwórców paliw gazowych

 

Więcej informacji: http://ckbpremium.pl/zasady-kalkulacji-i-zatwierdzania-taryf-dla-paliw-gazowych.aspx

 

KONTAKT:

Magdalena Dymek
m.dymek@ckbpremium.pl
te.22 299 02 63
kom.507 237 223