Na dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pierwszej kolejności mogą starać się inwestorzy, którzy planują budowę biogazowni, a także rozbudowę sieci pod kątem włączenia do niej farm wiatrowych. Biogazownie dostaną 30 % kosztów kwalifikowanych natomiast inwestor planujący podłączenie farmy wiatrowej otrzyma 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy (z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 20 % kosztów przedsięwzięcia). Budżet na rozbudowę sieci elektroenergetycznych wynosi 43,7 mln zł a na budowę biogazowni 36 mln zł. Wnioski będą przyjmowane przez fundusz od 30 sierpnia do 28 września. Następnie – 29 września zostaną wprowadzone dotacje (do 30 %) dla elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę, które mają wynosić 36 mln zł. Największe dotacje – bo aż 181 mln zł – NFOŚiGW przeznaczy na termomodernizację, czyli ocieplanie budynków użyteczności publicznej. Pierwszy nabór wniosków ruszył już w czerwcu, drugi nabór ruszy 29 października.

 

www.rp.pl