biodiesel, biomasa, biogaz, fotowoltaika Gmina Mureck jako jedna z najbardziej innowacyjnych i prośrodowiskowych gmin Austrii słynie z wszechstronnego wykorzystania różnych odnawialnych źródeł energii i zaopatrywania w „zieloną” energię cieplną i elektryczną swoich mieszkańców.

Mureck jest doskonałym przykładem na światowym poziomie, w jaki sposób odejść od wykorzystania kopalnych źródeł energii i obrać drogę zrównoważonego rozwoju dzięki źródłom odnawialnym, prowadzącą w przyszłość ukierunkowaną na dobro przyrody i społeczeństwa. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz ścisłej współpracy z władzami samorządowymi działają w gminie: zakład produkujący biodiesel z oleju rzepakowego i zużytego oleju jadalnego, ciepłownia na biomasę oraz elektrownia wytwarzająca „ekologiczny” prąd z biogazu, a także instalacja fotowoltaiczna.

Wizyta studyjna w Parku Energetycznym Mureck w ramach międzynarodowego projektu „Szlak Odnawialnych Źródeł Energii” w landzie Styria
Międzynarodowy Projekt „Szlak Odnawialnych Źródeł Energii” („Energie-Schau-Straße”) w austriackim landzie Styria jest innowacyjnym i ciekawym przedsięwzięciem kształtującym świadomość społeczną wykorzystania odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z rozwojem gospodarczym regionu, głównie w aspektach energetyki, rolnictwa i turystyki. Projekt funkcjonuje na zasadzie centrum edukacyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii i ośrodka integrującego partnerów (gminy, przedsiębiorcy), którzy działają w tej branży, szczególnie we wschodniej i południowo-wschodniej części landu Styria. Międzynarodowy wymiar przedsięwzięcia oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zapewnione są poprzez kontakty i współpracę z partnerami branżowymi w Niemczech, Słowenii, Węgrzech, Egipcie, a w przyszłości w Szwecji i Turcji.
Działalność polega na organizowaniu zajęć terenowych i fachowych wyjazdów studyjnych do trzynastu partnerskich miejscowości, które uznawane są za pionierskie w branży odnawialnych źródeł energii (łącznie 120 przedsiębiorstw). Tematami przewodnimi są: energetyka wiatrowa i solarna (kolektory słoneczne i fotowoltaika), wykorzystanie biomasy i biogazu, biopaliwa, a także: budownictwo energooszczędne, zarządzanie surowcami i zrównoważony rozwój regionu.
Projekt jest instrumentem przeznaczonym do dokształcania zainteresowanych przedstawicieli wszystkich grup społecznych. Ze względu na dobre powiązania z przedsiębiorcami, sektorem nauczania i instytucjami publicznymi, odbiorcami działań są następujące grupy docelowe: edukacja (szkoły, uczelnie wyższe, instytucje dokształcające), sektor branży odnawialnych źródeł energii, sektor gospodarki rolnej i leśnej, sektor publiczny (samorządy, związki), osoby prywatne np. społeczność lokalna miejscowości partnerskich, w których pokazywane są projekty OZE. Zajęcia terenowe skierowane są do szerszej grupy odbiorców, zaś wyjazdy studyjne mają charakter bardziej specjalistyczny i uzupełnione są o dodatkowe spotkania z ekspertami i fachowe wykłady branżowe. Ponadto w ofercie jest możliwość zamówienia indywidualnego wyjazdu czy doradztwa, spotkań projektowych dla uczniów czy studentów, zorganizowania praktyk studenckich i specjalistycznych seminariów. Jednym z takich fachowych wyjazdów studyjnych była wycieczka do miejscowości Mureck (południowo-wschodnia Austria, land Styria), która odbyła się 11 listopada 2011 r.
Wzorcowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Mureck
Gmina Mureck jako jedna z najbardziej innowacyjnych i prośrodowiskowych gmin Austrii słynie z wszechstronnego wykorzystania różnych odnawialnych źródeł energii i zaopatrywania w „zieloną” energię cieplną i elektryczną swoich mieszkańców. Mureck jest doskonałym przykładem na światowym poziomie, w jaki sposób odejść od wykorzystania kopalnych źródeł energii i obrać drogę zrównoważonego rozwoju dzięki źródłom odnawialnym, prowadzącą w nową, ukierunkowaną na dobro przyrody i społeczeństwa przyszłość. Ta niewielka gmina położona w południowo- -wschodniej części Styrii, tuż przy granicy ze Słowenią, liczy zaledwie ok. 1700 mieszkańców. Dzięki ich akceptacji, zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, działają w niej: zakład produkujący paliwo biodiesel z rzepaku i zużytego oleju jadalnego, ciepłownia na biomasę oraz elektrownia wytwarzająca „ekologiczny” prąd z biogazu, a także instalacja fotowoltaiczna. Wszystkie zakłady funkcjonują w ramach innowacyjnego projektu parku energetycznego „Bioenergie Mureck” („Bioenergia Mureck”) i przyczyniają się do skutecznej ochrony powietrza atmosferycznego, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego dzięki systemowi rozproszonego wytwarzania i wykorzystania energii. Region Mureck stał się samowystarczalny energetycznie i niezależny od paliw kopalnych i niepewnej sytuacji na ich rynku. Projekt „Bioenergia Mureck” stanowi zatem dobrą, ciekawą i godną naśladowania alternatywę dla tradycyjnych sposobów tankowania paliwa, zaopatrzenia w ciepło i wytwarzania energii elektrycznej. (…)funkcjonują w ramach innowacyjnego projektu parku energetycznego „Bioenergie Mureck” („Bioenergia Mureck”) i przyczyniają się do skutecznej ochrony powietrza atmosferycznego, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego dzięki systemowi rozproszonego wytwarzania i wykorzystania energii. Region Mureck stał się samowystarczalny energetycznie i niezależny od paliw kopalnych i niepewnej sytuacji na ich rynku. Projekt „Bioenergia Mureck” stanowi zatem dobrą, ciekawą i godną naśladowania alternatywę dla tradycyjnych sposobów tankowania paliwa, zaopatrzenia w ciepło i wytwarzania energii elektrycznej. o środowisko, warunki życia mieszkańców i przyszłość społeczeństwa). Koncepcja energetyczna realizowana w gminie Mureck uwzględnia potrzeby energetyczne oraz stan środowiska w przyszłości oraz wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Wprowadzanie podobnych idei w innych gminach byłoby konieczne ze względów: środowiskowych, ekonomicznych i społeczno-politycznych. (…)  

Źródła:
 • www.energieschaustrasse.at
 • www.seeg.at
 • www.sebamureck.at
• www.mureck.gv.at
• materiały informacyjno-promocyjne projektu „Bioenergieregion Mureck”
 • Śródtytuły: „Vom Acker in den Tank“, „Von der Pfanne in den Tank“, „Vom Wald ins Wohnzimmer“,
 „Aus der Natur in die Steckdose“, „Mit der Sonne unterwegs“ zostały zaczerpnięte z materiałów promocyjnych „Bioenergie Mureck“ i przetłumaczone na język polski przez autorkę artykułu.  

Karolina Smętkiewicz GLOBEnergia  

Czytaj całość w GlobEnergia 3/2012