Kluczowa informacja jest taka, że do tej pory zatrudnienie w branży wiatrowej straciło już ponad 1000 osób, a jeśli prawo nie zostanie zmienione, w roku 2017 r. zwolnionych zostanie kolejne 3000 osób. 

Oznacza to, że do końca 2017 r. zatrudnienie stracić może 50% pracowników branży wiatrowej.

Powyższe liczby są skutkiem przyjęcia ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 20 maja 2016 r., która weszła w życie 16 lipca 2016 r. i wprowadziła zapisy uniemożliwiające sfinalizowanie ponad 99% realizowanych projektów. Zauważmy, że od wejścia ustawy w życie nie minęły jeszcze nawet 2 miesiące.

Według PSEW w Polsce w branży energetyki wiatrowej mogłoby powstać 42 000 miejsc do 2030 roku, jeśli szkodliwe zapisy zostałyby zmienione.

Ustawa wykluczyła z możliwości lokalizowania nowych projektów wiatrowych ponad 99% powierzchni Polski.

Nadrzędnym celem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, działającego od roku 1999, a więc już 17 lat, jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania w Polsce.

W szczególności celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej, z którymi w tym roku mamy do czynienia szczególnie mocno.

Z Prezesem Stowarzyszenia, Wojciechem Cetnarskim, rozmawialiśmy przy okazji opublikowania projektu Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE.

O sytuacji w branży piszemy również w najnowszym numerze GLOBEnergii – wydaniu 3/2016. Michała Kaczerowskiego, prezesa firmy Ambiens, która przeprowadziła badanie wpływu przyjęcia ustawy odległościowej na sektor energetyki wiatrowej w Polsce, pytamy między innymi:

  • Jaka jest skala problemu? Jakiego odsetka i jakich inwestycji dotknęła ustawa?
  • Jakie są straty inwestorów z tytułu zablokowanych inwestycji?
  • Co z morską energetyką wiatrową w Polsce? Czy cały sektor energetyki wiatrowej umiera?

Okładka GLOBEnergia 3/2016

Wydanie elektroniczne można już zakupić w sklepie internetowym!

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, GLOBEnergia