Jak podaje najnowszy raport EUROBSERV’ER, rok 2014 był dla energetyki wiatrowej rokiem bardzo udanym.

 
W ubiegłym roku, globalny rynek energetyki wiatrowej prężnie się rozwijał i ustanowił nowy rekord w porównaniu do po roku poprzedniego. Na całym świecie zostały zainstalowane ponad 52 GW nowych mocy. Dla porównania w 2013 roku  zainstalowano nieco mniej niż 37 GW.
 
Ostatnie 20 lat badań naukowych i innowacji sprawiło, że  energia wiatrowa stała się jednym z najbardziej popularnych technologii,  idealnych do budowy nowych mocy wytwórczych. Lądowa energetyka wiatrowa jest obecnie uważana za dojrzałą, konkurencyjną i niezawodną technologię, zdolną zapewnić większą część zapotrzebowania na energię elektryczną  na świecie.
 
 
W 2013 roku, to Azja była bardzo chłonnym rynkiem dla energetyki wiatrowej. Zainstalowano tam ponad połowę (50,2%) nowych mocy w 2014r. Europa, śladem lat poprzednich odpowiada za ponad jedną czwartą globalnego rynku (25,8%). Na trzecim miejscu jest rynek północnoamerykański, ze swoimi 13,9% udziałami.  Autorzy analizowanego raportu zauważają, że tylko Chiny zainstalowały 23 351 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej, co stanowi prawie 45% rynku światowego.  AWEA (Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) podaje, że w 2014 roku w USA zainstalowano 4 854 MW nowych mocy, z czego  3 597 MW zostało zainstalowane w ostatnim kwartale.
 
 
W Polsce, w roku 2014 zainstalowano 444,5 MW nowych mocy w energetyce wiatrowe, co daje łącznie 3 834 MW. Jesteśmy więc na 9 miejscu w Europie pod względem mocy zainstalowanych w lądowej energetyce wiatrowej. 
 
Źródło: Wind Wnergy Barometer – EUROBSERV’ER – February 2015