Analiza dotycząca określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Niniejsza ekspertyza została opracowana w Instytucie Energetyki Odnawialnej na podstawie umowy z Ministerstwem Gospodarki. Przedmiotem umowy było wykonanie analizy, dotyczącej niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) w kontekście realizacji Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD).

Celem pracy było określenie średnich kosztów wytwarzania energii elektrycznej w OZE oraz przedstawienie propozycji współczynników korekcyjnych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów instalacji OZE o różnych zakresach mocy zainstalowanej.

Kliknij TUTAJ aby pobrać plik.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki