Aquabank™ to opatentowany pomysł Riverbank Power Corporation. Jest to rodzaj elektrowni wodnej, gdzie generalna zasada działania podobna jest do tradycyjnych elektrowni szczytowo-pompowych. Energia elektryczna jest magazynowana, nadając wodzie energię potencjalną, która w szczycie zapotrzebowania na moc jest odzyskiwana i dostarczana do sieci energetycznej.

Różnicą jest jednak fakt, że cały proces odbywa się pod ziemią. Projekt wykorzystuje źródło  wody  na  ziemi, wykopane kawerny około 2000 stóp (ok. 600 m) pod ziemią oraz cztery turbiny i 250-megawatowe generatory w  podziemnej  siłowni.  Powierzchnia  instalacji naziemnej  będzie  zajmować  tylko  5  do  10  akrów 2 (~20234 – 40468 m ) – to głównie struktura nakierowania biegu wody i infrastruktura przesyłowa (transformator). Natomiast podziemna instalacja – siłowania (turbiny i generatory) oraz zbiorniki wodne – będą zajmowały około 100 akrów (~404685 m ).

Woda z powierzchniowego  źródła,  najczęściej  rzeki,  kierowana jest na turbiny znajdujące się ok. 600 m pod ziemią. Na tym etapie instalacja nie pobiera mocy, wykorzystywana  jest  jedynie  grawitacja,  nadająca  wodzie prądkość (energię kinetyczną) przed przekazaniem na turbiny.  Cztery  generatory,  o łącznej  zainstalowanej mocy 1 GW, produkują energię elektryczną, która jest następnie przetwarzana przez transformator i przekazywana do sieci energetycznej w okresie największego zapotrzebowania  na  moc.  Woda  po  przejściu  przez turbiny jest tymczasowo przechowywana w podziemnych  zbiornikach,  a  nastêpnie,  kiedy  istnieje  możliwość  korzystania  z  tańszej  energii  elektrycznej,  wypompowywana z powrotem do źródła.

Podobnie jak tradycyjne elektrownie wodne, tak i projekt Aquabank™ ingeruje w ekosystem rzeczny. Aby zminimalizować szkodliwy wpływ na ryby i ich naturalne siedliska, instalacja ma specjalny system zasysania wody – jest filtrowana i pobierana z małą prędkością. Najważniejszym  aspektem  tego  pomysłu  jest  możliwe wykorzystania energii, na którą nie ma zapotrzebowania, np. energia z elektrowni wiatrowych produkowana nocą. Koszt 1000-megawatowej „składowni” to 2 miliardy dolarów.

Magda Wojdyła
Źródło: Office of Energy Development