Audyt energetyczny walk-throuch

Potrzeba napisania tego artykułu wyniknęła z praktycznych doświadczeń firmy EIDOS jako organizatora obowiązkowych audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Aktualnie obowiązująca ustawa z 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej nałożyła bowiem obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego we wszystkich dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Audyt taki musi zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach … Czytaj dalej Audyt energetyczny walk-throuch