Aukcje OZE: „zaistniała sytuacja nosi znamiona przestępstwa”

„Według nas istnieje domniemanie popełnienia przestępstwa i chcemy zebrać grupę ludzi, która nie mogła zalogować się do Internetowej Platformy Aukcyjnej, zrzeszyć ich, aby wspólnie wystąpić z dowodami, które naszym zdaniem są do sprawdzenia, ponieważ zwyczajnie nie mieliśmy możliwości przystąpienia do aukcji. Problemy z Platformą zaczęły się już na początku – mamy sygnały, że jednej z … Czytaj dalej Aukcje OZE: „zaistniała sytuacja nosi znamiona przestępstwa”