W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich (również poprzez wysyłanie materiałów za pobraniem), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne.

Ponadto Ministerstwo informuje, iż w związku ze skierowaniem w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, wszyscy poszkodowani oraz wszystkie osoby, które zetknęły się z ww. procederem mogą zgłosić zaistniałą sytuację w najbliższej komendzie policji lub prokuraturze podając następujące sygnatury prowadzonego dochodzenia:

KRP’PG-I-3414/12 oraz 3 Ds.543/12/AH

Osoby poszukujące informacji o Funduszach Europejskich moga kontaktować się z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (ista dostępna jest na stronie „Znajdź punkt”.)
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju