Wykorzystanie energii z biogazu w krajach Unii Europejskiej ma miejsce przede wszystkim w elektrociepłowniach. 

 
Na koniec 2013 roku wygenerowały one ponad 32 tys. GWh energii w kogeneracji. Jedynie połowa państw UE wykorzystuje biogaz do produkcji jedynie energii elektrycznej, 2013 rok to wynik ponad 20 tys. GWh. Znów nieuchwytnym liderem są Niemcy z wynikiem 8 800 GWh energii wyprodukowanej w elektrowniach (czyli niemal połowa całości) oraz 20 435 GWh w elektrociepłowniach (co stanowi 2/3 ogólnej produkcji). Polska pozostaje w pierwszej 10, jednak wynik jest daleko odbiegający od sąsiadów. 
Elektrowni biogazowych nie posiadamy, natomiast skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej to 565,4 GWh w 2012 i 689,7 GWh w 2013 roku. To skok o 124,3 GWh i wśród 10 państw wykorzystujących najwięcej biogazu w Europie to marny wynik. 
 
 
Generalnie UE produkuje coraz więcej energii z biogazu, w latach 2012-2013 nastąpił przyrost mocy o 11,9% (nadal dwucyfrowy!). Jest to jednak wolniejszy wzrost, niż w latach poprzednich. Główny powód? Dwaj główni producenci Niemcy i Włosi zmienili politykę względem biogazu przez co zwolnili tempo rozwoju tej branży.
Za to w 2013 roku, dużo więcej energii cieplnej z biogazu trafiło do sieci ciepłowniczych, bo aż o 33,7%. 
 
Warto wspomnieć o tym, że produkcja biometanu zyskuje na popularności w krajach UE, ponieważ daje możliwość, chociaż w pewnym stopniu uniezależnienia się od dostaw gazu. Pod koniec czerwca 2014 roku istniało co najmniej 258 biometanowych zakładów produkcyjnych, na terenie 12 państw UE. Kraje mające największy udział w produkcji biometanu to Niemcy (151 zakładów), Szwecja (53 zakładów), Holandia (23 zakładów), Austria (10), Finlandia (6 zakładów). Energia z tych zakładów w większości trafia do sieci. Zakłady w innych krajach energię wyprodukowaną z biogazu wykorzystują przede wszystkim na własne potrzeby.      
   
Źródło: EurObserv’ER 2014