15 listopada 2010 roku w województwie zachodniopomorskim w Świelinie uruchomiona została biogazownia rolnicza Poldanoru. Jest to już szósta z kolei tego typu inwestycja tej firmy. Począwszy od roku 2005 powstały biogazownie w Pawłówku,  Płaszczycy , Kujankach , Koczale oraz  Nacławiu.

Biogazownia rolnicza służy do produkcji biogazu jak i wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej. Jako surowiec energetyczny wykorzystywane będą odchody zwierzęce ( gnojowica ), które zmieszane będą z komponentami uzupełniającymi : kiszonka kukurydziana, gliceryna, produkty uboczne i półprodukty produkcji roślinnej.

„Budowa biogazowni rolniczych jest ściśle powiązana z naszą strategią. Poldanor świadomie wpisuje się w ogólnonarodowe i europejskie strategie ochrony środowiska, szczególnie te związane z obszarem naszego działania, czyli w rolnictwie. Realizujemy je poprzez m.in. obniżanie emisji gazów cieplarnianych, wdrażanie projektów służących produkcji „zielonej energii” z odnawialnych źródeł i racjonalizację gospodarki nawozami naturalnymi oraz odpadami. Naszym celem długoterminowym jest budowa biogazowni przy większości naszych ferm hodowlanych.” – mówi Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu Poldanor  SA

W skład biogazowni wchodzą :
·         plac na komponenty;
·         zbiornik wstępny  – 962,0  m3;
·         zbiornik na komponenty   –  962,0  m3;
·         zbiornik fermentacyjny     –  3 990,0  m3;
·         zbiornik pofermentacyjny  – 2 490,0  m3;
·         budynek techniczny;
·         budynek pomp;
·         system oczyszczania biogazu;
·         chłodnica;
·         stacja transformatorowa biogazowni;
·         agregat prądotwórczy o mocy – 625 kWe i 686 kWt;
·         kocioł grzewczy o mocy – 701 kW;
·          dwukomorowy zbiornik na gnojowicę.

Roczny wsad do biogazowni rolniczej w Świelinie wynosi:
·         wsad gnojowicy około 11 000 ton/rok
·         wsad kiszonki kukurydzianej około 14 000 ton/rok
·         wsad gliceryny około 4 000 ton/rok (opcja)

Roczna produkcja biogazowni rolniczej w Świelinie:
·         biogaz około 2 500 000 m3/rok
·         energia elektryczna około 5 200 000 kWh/rok
·         energia cieplna około 5 700 000 kWh/rok

Warto wspomnieć,że do 2013 roku firma planuje uruchomić w sumie 12 biogazowni. Część „zielonej” energii przeznaczona jest na pokrycie potrzeb własnych a jej nadwyżka sprzedawana jest do sieci. Ciepłem „odpadowym” ze schładzania silnika w instalacjach biogazowych ogrzewane są budynki produkcyjne i socjalne, a przefermentowany nawóz organiczny (o lepszych parametrach)  jest zagospodarowany na własnych polach.

Dodatkowych informacji udziela:
Grzegorz Brodziak
prezes Poldanor SA           
Tel. 059-833 43 61

źródło : materiały firmy Poldanor SA