Najnowszy raport Frost & Sullivan na temat możliwości rozwoju biopaliw II generacji stwierdza, że w przeciągu 5 lat na rynek może trafić nawet 19 mld litrów paliw produkowanych z odpadów organicznych i roślin lignino celulozowych. Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska poczyniły daleko idące zobowiązania związane z zastąpieniem tradycyjnych paliw silnikowych biopaliwami. Wyznaczonych celów nie uda się zrealizować za pomocą produkcji biopaliw I generacji, które wytwarzane są z roślin konsumpcyjnych. Z tego też względu często są obwiniane za wzrost cen żywności i mały efekt ekologiczny. Biopaliwa II generacji produkowane z różnych surowców pozwalają zagospodarować wiele odpadów rolniczych jak również pozwalają na wytwarzanie paliwa z roślin energetycznych, które charakteryzują się szybkim wzrostem i dużym plonem z hektara. Tomasz Kaminski analityk z Frost & Sullivan dodaje także, że biopaliwa II generacji pomogą znacznie, bo aż o 80% zredukować emisję, CO2 w transporcie z uwagi na znacznie mniej energochłonny proces produkcji w porównaniu z biopaliwami I generacji.

Źródło: Raport Frost & Sullivan