W czasach dużego zainteresowania odnawialnymi  źródłami  energii  i  ochroną środowiska,  poszukiwania  źródeł  energii  wkraczają  w  coraz  większą  gamę substancji i produktów. Również artykuły spożywcze mogą znaleźć zastosowanie w celach energetycznych.

Naukowcy  ze  Stanów  Zjednoczonych  odkryli,  że  cukier  zawarty  w  arbuzach  z  powodzeniem  może  być  wykorzystywany  do  produkcji  biopaliw. Zakłada  się,  że  z  1  grama  arbuzowego cukru  możliwe  jest  uzyskanie  0,4  grama etanolu. Zawartość cukru w arbuzie wynosi ok. 7–10%. Poza cukrem, w składzie  owoców  można  wyróżnić  również likopen  (należący  do  karotenoidów) i aminokwas L-Cytrulinę, które znajdują zastosowanie w medycynie. Wytwarzanie  bioetanolu  z  arbuzów odbywa  się  przez  dodanie  drożdży  do soku z arbuzów i zapewnienie odpowiednich warunków do procesu fermentacji.

Pozyskiwanie  biopaliwa  z  arbuzów odbywa się bez szkody dla konsumentów.  Do  produkcji  biopaliwa  przeznaczane  byłyby arbuzy  odrzucone  ze sprzedaży – uszkodzone lub zniekształcone. Jak donosi department rolnictwa USA, takich owoców jest aż 20%. Ocenia  się,  iż  możliwe  jest  uzyskanie  ok. 200  litrów  etanolu  z  jednego  hektara upraw. Możliwość wykorzystania odpadów organicznych do produkcji biopaliw umożliwia zmniejszenie upraw prowadzonych tylko w tym celu. Przekłada się to na zwiększenie wolnych areałów ziemi pod uprawy spożywcze. Taka polityka  pozyskiwania  biopaliw  pomaga w  sposób  odpowiedzialny,  efektywny i  zrównoważony  korzystać  z  zasobów środowiska.
Anna Wańska
Źródła:  www.biotechnologyforbiofuels.com, www.universetoday.com