Rok 2008 głęboko zapadł w pamięci wszystkim związanym z branżą budowlaną oraz tym, którzy w tym czasie budowali dom. Ceny materiałów (w szczególności popularne pustaki ceramiczne oraz pustaki z betonu komórkowego) poszybowały tak wysoko, że wielu inwestorów musiało zrezygnować ze swoich planów, natomiast nas zainspirowało do znalezienia rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na trudne czasy, jak również wkrótce sprostało wymogom wznoszenia tzw. budynków zeroenergetycznych. Zadaliśmy sobie pytanie, co można by z konstrukcji budynku „usunąć”, by osiągnąć cel, to znaczy zmniejszyć koszty budowy przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych parametrów wynikających z wymogów konstrukcyjnych. Przy projektowaniu nowego systemu położyliśmy także szczególny nacisk na ograniczenie do minimum zapotrzebowanie energetycznego budynku. Postanowiliśmy usunąć najcięższe – nie tylko pod względem wagi, ale również obciążenia portfela inwestora – materiały, czyli: beton, pustaki, cegłę, stal i postawiliśmy na „lekki i ciepły” materiał używany masowo do izolacji termicznej – popularny EPS (Expanded PolyStyrene – polistyren ekspandowany, czyli polistyren spieniony). Ze względu na to, że polistyren spieniony charakteryzuje się słabą odpornością na naprężenia zginające, a ma zadawalającą odporność na naprężenia ściskające, sięgnęliśmy do archetypu znanego już w Mezopotamii – sklepienia kolebkowego (sklepienie w kształcie połowy leżącego walca przeciętego wzdłuż płaszczyzny poziomej). W naszym rozwiązaniu –samonośnej monolitycznej konstrukcji z EPS kolebka sklepienia oparta jest na ścianach podłużnych o wysokości 60 cm, ustawionych wzdłuż osi sklepienia, dzięki czemu ściany przejmują obciążenie pionowe i poziome (ciężar i rozpór). (…)

Kolejnym aspektem ważnym w dobie globalnego ocieplenia jest zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku. W wypadku budynków z polistyrenu spienionego z uwagi na niski współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych wynoszący maksymalnie w najcieńszych miejscach naszego domu 0,09 W/(m 2 K) zapotrzebowanie na ciepło jest ograniczane do minimum. Wykorzystanie dodatkowych rozwiązań technicznych poprzez montaż okien trójszybowych o odpowiednio niskim współczynniku przenikania ciepła oraz zastosowanie do ogrzewania najnowszych pomp ciepła typu powietrze/woda współpracujących z systemem rekuperacji powietrza pozwala na budowanie budynków pasywnych przy mniejszym nakładzie finansowym w porównaniu z budowaniem domów w technologiach tradycyjnych. (…)

Clipboard19

Zalety systemu 
Z uwagi na samonośną konstrukcję przestrzeń wewnętrzna nie jest ograniczona ścianami i umożliwia dowolną aranżację wnętrza. Dużą zaletą jest możliwość i łatwość w przebudowie ścianek działowych. Energooszczędność budynku powoduje, iż koszty eksploatacyjne ograniczone zostają do minimum. Zapotrzebowanie budynku o powierzchni użytkowej ok. 100 m² na energię potrzebną do ogrzewania kształtuje się na poziomie poniżej 2,5 kW – nasze testy wykazały, że koszty ogrzewania naszych budynków w przybliżeniu wynoszą ok. 1 zł za 1 m² na miesiąc! Wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata powinny być czasem dynamicznego rozwoju budownictwa energooszczędnego, stymulowanego między innymi poprzez dopłaty z NFOŚiGW do kredytów hipotecznych na domy i mieszkania spełniające określone parametry energetyczne. Projekt przewiduje dopłaty na poziomie: 30–50 tys. zł brutto w przypadku energooszczędnych domów jednorodzinnych oraz 11–16 tys. zł brutto w przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Autorzy zakładają, że zostanie nim objętych ok. 12 tys. domów i mieszkań, które spełniać będą wymagane standardy energooszczędności – budynki energooszczędne: energia użytkowa potrzebna do ogrzewania do 40 kWh/(m²rok) oraz budynki pasywne: do 15 kWh/(m 2 rok).
Przemysław Rogula
M3SYSTEM Sp. z o.o., S.K.A.
Henryk Świtowski
PRO-ECO INVEST S.A.