Podwyżka cen prądu dotknie każdego z nas niezależnie od tego według jakiej taryfy rozliczamy zużycie energii. Jednak najbardziej poszkodowany będzie sektor gospodarstw domowych czyli ten gdzie odbiorców jest najwięcej. Już w przyszłym roku możemy płacić za rachunki nawet o 15% więcej. Z czego to wynika ?

Polska węglem stoi…

Polska jest krajem, w którym produkcja energii elektrycznej pochodzi głównie ze źródeł konwencjonalnych czyli elektrowni węglowych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce na tle innych europejskich krajów jest nadal na niskim poziomie, lecz są prowadzone działania, aby wykorzystanie OZE było coraz większe.

Właśnie węgiel jest głównym czynnikiem powodującym wzrost cen energii elektrycznej, dlatego problem ten najbardziej dotknie nasz kraj. Ceny węgla są coraz większe, dodatkowo aby wykorzystywać węgiel do produkcje energii elektrycznej należy opłacić uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, których ceny również są coraz większe. W ciągu 1,5 roku cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła trzykrotnie.

Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej

Według informacji podanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej ceny kontraktów terminowych na energię elektryczną z dostawą w 2019 r. wciągu jednego roku wzrosły o 32%. IEO podaje, że najważniejsze czynniki wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej to:

  • Rosnące ceny uprawnień do emisji CO
  • Rosnące ceny węgle
  • Płytkość krajowego rynku energii elektrycznej
  • Brak długoterminowej strategii energetycznej
  • Kosztotwórcze decyzje inwestycyjne w sektorze wytwarzania

wykres

Źródło: IEO

UE ogranicza wydobycie i wykorzystanie paliw kopalnych

Jednym z celów Unii Europejskiej jest ograniczenie wydobycia i wykorzystywania paliw kopalnych do produkcje energii. Do 2030 roku ceny uprawnień emisji będą drożeć, zatem i rachunki za prąd każdego gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa będą większe. Niższych cen energii elektrycznej możemy spodziewać się między 2030 a 2035 rokiem. Wtedy też ceny uprawnień do emisji będą mniejsze, dodatkowo zmniejszy się wykorzystanie węgla do produkcji energii elektrycznej, na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Źródła: businessinsider.com.pl, ieo.pl

Redakcja GLOBEnergia