Pompy ciepła do c.w.u., to termodynamiczne ogrzewacze wody. Ich zadaniem jest zapewnienie ciepłej wody użytkowej, przy niskim poborze energii elektrycznej.

Ze względu na budowę, pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej można podzielić na trzy podstawowe rodzaje.

  • Pierwszy rodzaj – to pompa ciepła zamontowana na zbiorniku ciepłej wody.
  • Drugi rodzaj pomp ciepła do ciepłej wody – to urządzenia split, odseparowane od zbiornika ciepłej wody użytkowej. Przeznaczone są one do montażu na zewnątrz budynku. Na zewnątrz jest parownik, połączony ścieżką chłodniczą z zasobnikiem c.w.u. znajdującym się w budynku.
  • Trzeci rodzaj to nakładki na istniejący zbiornik do c.w.u. czyli tzw. modułowe pompy ciepła do c.w.u. Współpraca pompy ciepła może odbywać się zarówno z nowym, jak istniejącym w budynku podgrzewaczem wody.


Najczęściej spotykany jest pierwszy wymieniony wyżej rodzaj – pompa ciepła do c.w.u w postaci zasobnika wody użytkowej z zabudowaną pompą ciepła powietrze/woda. Urządzenie pobiera ciepło z powietrza wewnętrznego (garaż, piwnica, kotłownia, spiżarnia,) lub zewnętrznego i przez skraplacz oddaje to ciepło wodzie użytkowej.

Budowa pompy ciepła do c.w.u. (Źródło: GLOBEnergia)

Pompy ciepła do c.w.u. są często wyposażone w dodatkowy wymiennik ciepła w postaci wężownicy, co umożliwia współpracę z innym źródłem ciepła (np. kocioł, kolektory słoneczne).

W urządzeniach niektórych renomowanych producentów zaawansowana automatyka umożliwia podłączenie do instalacji PV, dzięki czemu koszt przygotowania wody użytkowej można mocno zredukować, wykorzystując aktualnie dostępną darmową energię elektryczną pochodzącą z instalacji PV.

ARTYKUŁ Z CYKLU KWIECIEŃ Z POMPAMI CIEPŁA DO C.W.U. W GLOBENERGIA

Redakcja GLOBEnergia