Najbardziej dostępne i promowane programy wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych dzisiaj to te, dla indywidualnych inwestorów, czy jednostek samorządu terytorialnego.
Duże potrzeby mają również przedsiębiorstwa, którym podwyżki cen energii sprawiają wiele problemów.

System opustów – widać efekty

Rozwiązanie wprowadzone ponad dwa lata temu, oparte o system opustów oraz pieniądze ze środków unijnych spowodowały spory wzrost przyłączania nowych mikro instalacji w 2018 roku. Jeżeli nie zmienią się przepisy, kolejny rok utrzyma ten trend i będziemy obserwować dalszy wzrost zainteresowania osób prywatnych fotowoltaiką. – ocenia Michał Marona Technical Sales Manager SolarEdge.

Zauważa również, że przyczyni się do tego również program Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze – niby tylko pożyczki na PV, ale może przynieść efekty.

Michał Marona twierdzi, że można przypuszczać, żę trend wzrostu zainteresowania osób prywatnych fotowoltaiką będzie jeszcze potęgowany przez program „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze”, co prawda dla instalacji PV nie zakłada wsparcia w formie dotacji, tylko w postaci pożyczek, ale przy obecnym trendzie spodku cen oraz wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii większej części społeczeństwa powinien stać się także dodatkową motywacją. – ocenia ekspert.

W opinii wielu ekspertów zmianie w porównaniu do tego roku ulegnie zainteresowanie małego i średniego biznesu instalacjami PV.

Wzrost cen energii, który może nastąpić w roku 2019 spowoduje, że także firmy zauważą możliwość korzystania z zalet produkcji prądu we własnej mikro lub małej instalacji fotowoltaicznej. – dopowiada Michał Marona.


Porozmawiajmy o tym! Spotkajmy się w Krakowie!

Zapraszamy na Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe i konsultingowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane energetyką. Bieżące informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie: www.globenergia.pl/trendyenergetyczne

Michał Marona

Technical Sales Manager - SolarEdge