Problem spadku cen zielonych certyfikatów stanowi istotny temat wśród zagadnień dotyczących inwestycji w odnawialne źródła energii. Ministerstwo Gospodarki podjęło kroki w celu ustabilizowania rynku świadectw pochodzenia. Planowane jest powstanie funduszu odpowiedzialnego za stabilizację cen zielnych certyfikatów.

Drugim krokiem będzie wprowadzenie ograniczenia wartości produkowanej energii ze współspalania. Jak infrmuje naczelnik Ministerstwa Gospodarki – Mariusz Rdziszewski – działanie takie pozwoli uniknąć nadpodaży zielonych certyfikatów ze współspalania. Powyższe działania przeciwstawiają się zapowiadanym wcześniej planom przedłużonego wsparcia da współspalania. Trzecim krokiem będzie wycofanie opłat zastępczych przy cenach certyfikatów poniżej 75-80%.
Źródło: reo.pl