Program Czyste Powietrze poruszany był do niedawna tylko w kontekście wsparcia finansowego dla budynków jednorodzinnych. To jednak program dużo szerszy, obejmujący 15 różnych rekomendacji. Wszystko celem walki o czyste powietrze. Jedną z tych rekomendacji jest wsparcie finansowe dla budynków wielorodzinnych w temacie podłączenia ich do sieci ciepłowniczej.

Nie, dla budynków jednorodzinnych w sieci ciepłowniczej

Jeszcze na początku tego roku rekomendacja ta zakładała, by wszystkie budynki w Polsce podłączyć do sieci ciepłowniczej i tak rozwiązać problem niskiej emisji. Interakcje rządu i sektora ciepłowniczego pokazały jednak, że klienci indywidualni, czyli budynki jednorodzinne są klientem trudnym, który ze względu na rozdrobnienie generuje spore problemy:

… przedsiębiorstwa ciepłownicze zasadniczo niespecjalnie są zainteresowane tym, by przyłączać do sieci domy jednorodzinne z wielu różnych względów. Między innymi ze względów regulacyjnych. – podsumowuje konsultacje z sektorem ciepłowniczym Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze.

Pełnomocnik informuje również, że w efekcie rozmów, zmieniono zasady rekomendacji tak, by skoncentrować się na sektorze ciepłowniczym, jako na narzędziu wsparcia dla budynków wielorodzinnych

Dolny Śląsk – laboratorium w kwestii rozwoju sieci ciepłowniczych.

Piotr Woźny zapowiada, że Dolny Śląsk będzie laboratorium w temacie budynków wielorodzinnych przyłączanych do sieci ciepłowniczych. W tym konkretnym przypadku będzie to badanie nierzadko na budynkach wielorodzinnych, które budowane były w okresie międzywojennym.

– Dolny Śląsk, jeśli chodzi o zabudowę i jej stan – jest bardzo specyficzny. Największy problem generują tam właśnie wielorodzinne budynki, którymi niespecjalnie się do tej pory zajmowano.
We Wrocławiu jest 30 tysięcy “kopciuchów”, z czego 23 tysiące z nich jest w lokalach komunalnych. No, więc jest co robić… – podsumowuje spotkanie we Wrocławiu Piotr Woźny.

W ciągu sześciu miesięcy przygotowany zostanie projekt polityki publicznej w tej kwestii. Prace będą trwały z sektorem ciepłowniczym oraz zainteresowanymi resortami: Ministerstwem Energii, czy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Liberum veto w ciepłownictwie sieciowym

Okazuje się, że liberum veto, pomimo, iż w polskim prawodawstwie jest już historią, to ciągle obowiązuje w sektorze ciepłowniczym, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor wspólnot mieszkaniowych. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której firma ciepłownicza, która pochodzi pod budynek wielorodzinny napotyka sprzeciw pojedynczych rodzin wobec przyłączeniu się do sieci ciepłowniczej. Cała inwestycja jest wtedy anulowana.

Spotkania, analizy i testy

W wakacje odbyły się spotkania przedstawicieli resortów energii oraz inwestycji i rozwoju. Zakwalifikowano do pilotażu osiem śląskich miast z listy światowej Organizacji Zdrowia o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy.

Zaczęliśmy testować, w jaki sposób termomodernizować i podłączać do sieci ciepłowniczej wielorodzinne budynki, przede wszystkim komunalne. – podsumowuje Woźny.
Pełnomocnik Premiera wylicza również, że 4 października zostały zmienione kryteria w działaniu 1.7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w którym to działaniu przewidziano pieniądze na walkę ze smogiem. Działanie 1.7 to jest kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Do listy beneficjentów udało się dopisać jednostki samorządu terytorialnego.

Wizja jest, ale jeszcze niedoskonała

Koncept rozwoju sieci ciepłowniczych na Dolnym Śląsku jest w trakcie opracowania. Przez najbliższe 6 miesięcy będą trwały prace z samorządami, izbą ciepłowniczą i z dwoma zainteresowanymi resortami (Ministerstwo Energii i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) po to, żeby przygotować projekt ustawy dotyczącej wsparcia sektora ciepłowniczego w podłączeniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Obowiązujący i wspierany stosownym wsparcie program ma być zrealizowany do końca przyszłego roku. Będziemy się bacznie przyglądać pracom nad programem i na bieżąco Państwa o nich informować.

Źródło: GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia