Dzisiaj, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie dziennikarzy z Piotrem Woźnym, Pełnomocnikiem Premiera ds. programu Czyste Powietrze i wiceprezesem NFOŚiGW.

Według najnowszych danych, jakimi podzielił się z dziennikarzami Piotr Woźny, na dzień 10 października złożono finalnie 4,5 tysiąca wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Mowa tu o wnioskach elektronicznych.
Na portalach beneficjentów jest  zarejestrowanych około 40 000 kolejnych potencjalnych beneficjentów, którzy dopiero przygotowują się do złożenia wniosku.
Przypomnijmy, że nabór trwa od 19 września w trybie ciągłym, czyli 22 dni. Z prostych obliczeń wynika, że dziennie, do tej pory składanych jest około  205 wniosków.

Na ile lat wystarczy środków?

NFOŚiGW jest jednostką, która rozdysponowuje środkami. Jest do tego odpowiednią jednostką. Trzeba mieć na uwadze, że jest to program, który na taką skale i w takiej formie nigdy wcześniej w Polsce nie był realizowany.
Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze przyznaje, że program jest potrzebny, ważny, złożony i że samo finansowanie nie jest największym problemem i nie jest najważniejszym pytaniem, jeśli chodzi o realizację tego programu.
„Są zabezpieczone środki na to, żeby ten program w najbliższych latach realizować. Po pół roku trwania naboru wniosków przyjdzie czas na ocenę tego, ile wniosków zostało złożonych, jaka jest przeciętna wartość wniosku, jaka jest sprawność WFOŚiGW w obsłudze. Z pewnością przyjdzie też czas na refleksję, czy dystrybucja środków i realizacji programu przez 16 województw jest dobrym rozwiązaniem. Może trzeba będzie pomyśleć nad poszerzeniem dystrybucji. Nie martwiłbym się o środki finansowe. – przyznaje pełnomocnik wiceprezes NFOŚiGW podczas środowego spotkania z dziennikarzami.

Podczas rozmowy przyznał również, że dużo większe znaczenie ma cała infrastruktura składania wniosków, podpisywania umów i wypłaty środków. Dla Piotra Woźnego, to właśnie takie aspekty są największymi wyzwaniami dla administracji programu.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wymiany kotłów i termomodernizacji skierowanych do osób indywidualnych. Z kolei 9 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Celem tej ustawy jest umożliwienie realizacji programu wsparcia osób zagrożonych ubóstwem energetycznym zamieszkujących nieefektywnie ogrzewane i generujące zanieczyszczenie powietrza domy jednorodzinne. Ustawa przewiduje 100-procentowe dofinansowanie inwestycji – 30% pokrywa gmina, a 70% otrzymywane jest ze środków budżetu Państwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu walka ze smogiem nie przełoży się na pogorszenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych.
Program Czyste Powietrze to przepis rządu na walkę ze smogiem. Składa się z 15 rekomendacji – 3 z nich właśnie są realizowane. Zdaniem Piotr Woźnego, po 18 miesiącach funkcjonowania programu Czyste Powietrze udało się zrealizować kluczowe założenia.
– Udało się stworzyć solidne warunki do ograniczania niskiej emisji, spowodowanej przez spalanie słabej jakości paliw w przestarzałych, wysokoemisyjnych kotłach, co jest główną przyczyną smogu w Polsce. W dalszej kolejności nasz rząd zamierza zająć się redukcją smogu komunikacyjnego. Po raz pierwszy jesteśmy tak blisko rozwiązania problemu zanieczyszczenia kraju niską emisja pochodzącą z palenisk domowych.  – komentuje.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia