Z odnawialnych źródeł energii korzysta efektywnie coraz więcej polskich samorządów. Cyklicznie zapraszanie samorządowców do konfrontacji ich własnych wyobrażeń o OZE z perspektywą możliwości technologicznych, uwarunkowaniami polityki energetycznej i legislacji, a wreszcie z bezwzględną rzeczywistością biznesową, jest w tym kontekście cenną inicjatywą.

Najbliższa okazja do spotkania odbędzie się w Niepołomicach, już 7 czerwca 2018.
Ustawa o efektywności energetycznej, ustawa o elektromobilności, ustawa o odnawialnych źródłach energii, finansowanie inwestycji oraz szanse jakie dają programy na wsparcie termomodernizacji to nie teoria, ale wyzwania przed jakimi stają samorządy.

W prosty i przejrzysty, a jednocześnie profesjonalny sposób pokazane zostaną możliwości otwierające się przed inwestorem samorządowym. Przekazana zostanie wiedza, a teoria połączy się z praktyką. Prelegenci to specjaliści w swych dziedzinach.

Podczas cyklu spotkań Energia w Gminie, promocja nowych technologii łączy się z przykładami dobrych praktyk.

Może nasze spotkanie zainspiruje Was do stania się promotorami energii odnawialnej i twórcami lepszego klimatu w naszym życiu, co bynajmniej nie odnosi się wyłącznie do OZE.
Do zobaczenia w Niepołomicach!
Zapraszamy!


XXVIII Forum Energia w Gminie

7 czerwca 2018 r.,
Zamek Królewski, Sala Akustyczna
Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice


Program*:

9:30 Rejestracja zgłoszonych uczestników
10:00 Rozpoczęcie
Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBEnergia

PANEL I – Effect4buildings: Efektywność energetyczna w inwestycjach komunalnych

● Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na przykładzie gminy Niepołomice
● Systemy grzewcze i chłodzące dla obiektów użyteczności publicznej
● Monitoring instalacji PV – aspekty kosztowe u inwestora
● Komfort cieplny i akustyczny budynków – na co zwracać uwagę
● Okna – istotny element prac termomodernizacyjnych
● Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – aspekty funkcjonalne dla gmin

12:20 Przerwa kawowa

PANEL II – Zrównoważony rozwój lokalny

● Prawne i inwestycyjne aspekty ustawy o elektromobilności
● Kluczowe aspekty regulacji w zakresie niskiej emisji
● Finansowanie inwestycji w OZE

14:00 Podsumowanie

Konsultacje dla przedstawicieli samorządów z zakresu finansowania inwestycji w ramach tzw. programów parasolowych.

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Oficjalna strona wydarzenia, program i formularz rejestracyjny:
www.globenergia.pl/wydarzenia/xxviii-forum-energia-w-gminie-w-niepolomicach

WSTĘP BEZPŁATNY dla przedstawicieli gmin i samorządów lokalnych, partnerów organizatorów konferencji, instytucji państwowych i naukowych, spółek miejskich oraz osób zaproszonych przez organizatorów.

Redakcja GLOBEnergia