Moduły fotowoltaiczne mają bardzo wiele różnych cech i wykonane są w różnych technologiach, rozmiarach i klasach energetycznych. Pod względem zgodności baterii słonecznych z przetwornicą najważniejszy jest podział inwerterów na beztransformatorowe oraz transformatorowe galwanicznie izolowane.

Dopasowanie inwertera do technologii produkcji baterii słonecznych

Dopasowanie inwertera do technologii produkcji baterii słonecznych

Moduły fotowoltaiczne zbudowane z klasycznych ogniw mono lub polikrystalicznych oraz cienkowarstwowe ogniwa typu CIS/CIGS i mikromorficzne wykonane w technologii, w której warstwa TCO jest oddzielona od szyby warstwą laminatu (substrate), mogą zazwyczaj bezproblemowo współpracować zarówno z inwerterami transformatorowymi, jak i beztransformatorowymi. Z kolei baterie cienkowarstwowe, w przypadku, których warstwa TCO nie jest dzielona od szyby warstwą laminatu (superstage), wymagają ujemnego uziemienia generatora PV, co jest możliwe do wykonania tylko w przypadku inwerterów transformatorowych galwanicznie izolowanych.
Ograniczenie to dotyczy zazwyczaj cienkowarstwowych paneli fotowoltaicznych CdTe i amorficznych. Duzi producenci modułów fotowoltaicznych zawsze określają technologie inwertera, z którymi ich produkty mogą współpracować. Dlatego w celu uniknięcia problemów zawsze należy zapoznać się z instrukcją.
Z uwagi na mnogość typów i dużą rozpiętość mocy modułów fotowoltaicznych znacznie łatwiej dostosować moc baterii słonecznych do inwertera niż odwrotnie tak, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Oczywiście to założenie jest poprawne, gdy nie posiadamy ściśle limitowanej powierzchni, na której będą znajdować się moduły fotowoltaiczne.