Minister gospodarki Janusz Piechociński na początku tygodnia potwierdził informacje o pracach nad tzw. aukcjami OZE, które mają się znaleźć w dużym trójpaku energetycznym. Na przyszły miesiąc planowane jest zorganizowanie konsultacji społecznych dotyczących nowych rozwiązań.

Po podpisaniu małego trójpaku nadszedł czas na zintensyfikowanie prac nad tzw. dużym trójpakiem, czyli nowelizacją polskiego prawa energetycznego. Podczas spotkania z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wicepremier Janusz Piechociński poinformował, że na pierwszą połowę września planuje spotkanie ze stroną społeczną, na którym zaprezentowane zostaną nowe założenia tzw. dużego trójpaku energetycznego. Wprowadzenie znowelizowanej ustawy energetycznej wiceminister Piechociński planuje na koniec września bieżącego roku.

Podczas spotkania szef ministerstwa gospodarki potwierdził, że w nowych założeniach ustawy znajdą się tzw. aukcje OZE. Resort planuje zastąpienie nimi, obowiązującego obecnie, systemu zielonych certyfikatów. Zgodnie z koncepcją (nie ma jeszcze projektu konkretnych przepisów) wsparcie do nowych inwestycji otrzymywali by zwycięzcy przetargów, w których licytowana byłaby wysokość pomocy. Wygrywaliby Ci, którym wystarczy najniższy poziom wsparcia. W zamian za to otrzymywaliby stałą dopłatę do sprzedawanej energii.
Źródło: Obserwatora Legislacji Energetycznej