6 maja 2010 Ministerstwo Gospodarki podpisało dwie nowe umowy na dofinansowanie działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjenci to firmy Eko-Energia Grzmiąca i Relax Wind Park I.

Eko-Energia planuje wybudować elektrownię biogazową (moc 1,5 MW) w woj. zachodniopomorskim (miejscowość Grzmiąca), której koszt wynosi ponad 20,6 mln zł. Dofinansowanie jakie otrzyma inwestycja  z Funduszu Spójności  to około 11 mln zł.

Plany firmy Relax Wind Park I dotyczą budowy farmy wiatrowej (moc 20 MW) w Margoninie (woj. wielkopolskie). Jej całkowity koszt to ok. 96 mln. zł, a dofinansowanie jakie otrzyma ze środków Funduszu Spójności wynosi 31,5 mln zł.

źródło: www.cire.pl