Do 24 marca 2014r  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej inwestycji.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”. Składa się on z trzech filarów:
Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej
Część 3) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
Najbardziej interesujące dla naszej sfery działania jest cześć druga odnosząca się do poprawy efektywności energetycznej, na której konto zostanie przekazane do  162 206 600,00 złotych, czyli ok. 47% całkowitych kosztów przeznaczonych na program. Okres wdrażania obejmuje lata 2014-2017, a wypłacanie środków nastąpi do roku 2017. To co rozczarowuje to fakt, że nie jest to dotacja, a pożyczka, która może wynosić maksymalnie 75% kosztów inwestycji.  Oprocentowanie tej pożyczki nie jest tak korzystne jak w programie PROSUMENT, ponieważ mowa tu o minimalnie 2,5% w skali roku, a spłacana będzie na bieżąco w okresach kwartalnych. Kwota tej pożyczki musi mieścić się w przedziale   0,3mln zł -50 mln zł. Co więcej, nie może ona być przydzielona na okres dłuższy niż 10 lat, od daty wypłaty pierwszej transzy.

Kto może korzystać z pomocy?
Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa które w swoich planach mają racjonalizację zużycia energii elektrycznej oraz racjonalizację zużycia ciepła, m.in.:
– energooszczędne systemy napędowe,
– systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
–  energooszczędne silniki,
– energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
– energooszczędne systemy oświetleniowe,
– odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, systemy geotermalne, pompy ciepła
– budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
– termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych,
– rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
– modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych,
– wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
Jakie warunki należy spełnić?
Zużycie energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej, w roku poprzedzającym złożenie wniosku musi być mniejsze niż 20GWh/rok. Nie będą wspieranie inwestycje, które zakładają jedynie termomodernizację budynku, lub wyłącznie budowę oraz przebudowę elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia lub sieci ciepłowniczych mających na celu ograniczenie strat energii. Nie będzie można również, po zakończeniu inwestycji wspartej pożyczką czerpać zysków ze sprzedaży białych certyfikatów, pod ryzykiem rozwiązania umowy z koniecznością zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami.

PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW
„Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczednej gospodarki”
Anna Będkowska