Moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej krajów Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2013r. wzrosła dwukrotnie względem roku poprzedniego.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku w Europie podłączono do sieci 277 nowych morskich turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 045 megawatów (MW). Jest to dwa razy więcej w porównaniu z tym samym okresem roku 2012, kiedy to zainstalowano 523,2 MW. Ponadto w ciągu 181 pierwszych dni roku wybudowano 268 fundamentów oraz 254 turbiny.

„Liczba nowych instalacji w morskiej energetyce wiatrowej była zdecydowanie wyższa, niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku poprzedniego”, stwierdził Justin Wilkes, dyrektor ds. polityki w Europejskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej (EWEA). „Niemniej jednak finansowanie nowych projektów uległo spowolnieniu; do tej pory zaledwie jeden projekt osiągnął zamknięcie finansowe.  Taka sytuacja, w połączeniu z brakiem zamówień na morskie turbiny wiatrowe, fundamenty oraz elementy odzwierciedla niepewność regulacyjną na kluczowych rynkach morskiej energetyki wiatrowej, w tym w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Stanowi to podkreślenie znaczących wyzwań stojących przed sektorem morskiej energetyki wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa to nowa branża tworząca miejsca pracy, zmniejszająca import paliw kopalnych. Europa ma w tym zakresie wiodącą pozycję, otwierającą szerokie perspektywy eksportowe. Tempo przyrostu nowych instalacji pokazuje możliwości europejskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Niemniej jednak przyciągnięcie inwestycji w sektorze wymaga utworzenia przez rządy stabilnych ram prawnych; UE powinna ustanowić wiążący cel w zakresie OZE na rok 2030″, stwierdził Wilkes.

Łączna moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej w Europie wynosi 6 040 MW w 58 farmach wiatrowych w dziesięciu krajach. W czerwcu 2012 r. było to 4 336 MW.

Aktualnie w przygotowaniu lub w budowie znajduje się dwadzieścia jeden morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5 694 MW.
277 turbin wiatrowych przyłączonych do sieci w pierwszej połowie 2013 r. znajduje się w siedmiu farmach wiatrowych: Thornton Bank (Belgia), Gunfleet Sands 3 (Wielka Brytania), Lincs (Wielka Brytania), London Array (Wielka Brytania), Teesside (Wielka Brytania), Anholt (Dania), BARD offshore 1 (Niemcy).

Źródło: PSEW