Od 26 września 2015 roku urządzenia wprowadzane na rynek europejski i wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej muszą posiadać etykietę informującą o klasie efektywności energetycznej.

Wynika to z postanowień dyrektywy 2010/30/UE, oraz obowiązujących w całej Unii Europejskiej powiązanych Rozporządzeń:
– 811/2013 dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych
– 812/2013 dotyczące podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej

Jakie urządzenia są objęte obowiązkiem etykietowania?
Obowiązkowi etykietowania podlegają produkty wykorzystujące, przetwarzające i magazynujące energię:
– Kotły gazowe ≤ 70 kW
– Kotły olejowe o mocy znamionowej ≤ 70 kW
– Pompy ciepła ≤ 70 kW
– Zbiorniki CWU ≤ 500 litrów
– Pompy ciepła do CWU o pojemności zbiornika ≤ 500 litrów
– Kogeneracja ≤ 50 kWel

Warto zwrócić uwagę, że bez etykiet pozostają kotły na paliwa stałe: węgiel, drewno, pelety, brykiety. Te produkty najprawdopodobniej od 2018 roku objęte zostaną osobnymi aktami prawnymi.
W przypadku kotłów grzewczych, klasę energetyczną na etykiecie wyznacza sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń, wyrażaną w % jako średnia ważona sprawności użytkowej przy znamionowej mocy cieplnej i sprawności użytkowej przy 30% znamionowej mocy cieplnej w stosunku do ciepła spalania.


POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i  czytaj cały poradnik! 

appstore        google play


Dla pomp ciepła efektywność ogrzewania pomieszczeń jest obliczana dla trzech ustalonych w Rozporządzeniu warunków klimatycznych: dla klimatu umiarkowanego, ciepłego i zimnego. Dla ujednolicenia na terenie całej Unii Europejskiej, producent podaje na etykiecie produktu producent klasę efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń jedynie dla klimatu umiarkowanego. Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń dla pomp ciepła jest odniesiona do średniej sprawności wytwarzania energii elektrycznej w UE, która jak mówi Rozporządzenie wynosi 40%, a więc wyznaczoną efektywność dzieli się przez wskaźnik 2,5. Pozwala to porównać efektywność wykorzystania energii nieodnawialnej przez wszystkie urządzenia grzewcze niezależnie od wykorzystywanego przez nie nośnika energii – kotły wykorzystują energię chemiczną paliwa w sposób bezpośredni, podczas gdy pompy ciepła pośrednio, zasilane energią elektryczną wytwarzaną głównie z węgla.

Etykieta produktu a etykieta zestawu. Co jest zestawem?
Etykieta energetyczna jest wystawiana na produkt lub na zestaw. W świetle Rozporządzeń zestawem jest ogrzewacz pomieszczenia uzupełniony o:
– kolektor słoneczny
– regulator temperatury
– dodatkową wytwornicę ciepła

Uzupełnienie systemu grzewczego o wymienione wyżej urządzenia może prowadzić do zwiększenia efektywności wykorzystania energii. Kolektor słoneczny nie może być etykietowany samodzielnie lecz tylko w zestawie, ponieważ jak mówi Rozporządzenie, w połączeniu z ogrzewaczem (np. kotłem) powoduje obniżenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną np. dla procesu ogrzewania wody użytkowej. Mają zatem wpływ na podniesienie efektywności ogrzewania wody użytkowej.
Łączenie urządzeń w zestawy może skutkować podniesieniem klasy efektywności energetycznej z np. A dla samego kotła, do A+ dla zestawu kotła z regulatorem temperatury w pomieszczeniu, lub instalacją solarną.

Tym samym tokiem rozumowania, kupując kocioł z regulatorem otrzymamy etykietę zestawu, ponieważ regulator zwiększa efektywność układu.
Gdybyśmy chcieli kupić zestaw: kocioł i zasobnik CWU otrzymamy dwie etykiety energetyczne produktów dla poszczególnych urządzeń. W myśl Rozporządzenia kocioł i zbiornik CWU nie stanowi zestawu, ponieważ zasobnik nie przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania energii. Sam zbiornik magaznuje jednak energię i dlatego producent wystawia etykietę produktu z informacjami m.in. o skuteczności izolacji termicznej.

Opracowanie: Dawid Pantera, Akademia Viessmann
Anna Będkowska, GLOBEnergia


Źródło: fragm. Ciemne i jasne strony etykietowania. GLOBEnergia Plus 12/2015

 

GLOBEnergia Plus 12/2015 dostępna w APLIKACJI MOBILNEJ! 

appstore        google play