Grupa ENERGA otrzyma od  EBOiR finansowanie w wysokości 800 mln zł (równowartość około 205 mln EUR) na rozwój sieci energetycznej oraz promowanie odnawialnych źródeł energii.

ENERGA to operator  systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na terenie północnej i centralnej Polski  czyli na terenach najdogodniejszych do produkcji energii z wiatru. Spółka jest krajowym liderem wśród odbiorców energii ze źródeł odnawialnych.
Dzięki finansowaniu możliwa będzie realizacja największego w historii Grupy programu inwestycyjnego. Do 2011 r. ENERGA zainwestuje 2,5 mld w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej, co poprawi jej funkcjonowanie i umożliwi przyłączanie nowych odbiorców.

Dofinansowanie z EBOiR będzie przede wszystkim wykorzystane do budowy przyłączy, które umożliwią spółce podłączenie nowych odnawialnych źródeł energii do sieci. Ograniczone możliwości przyłączeniowe stanowią obecnie największą przeszkodę dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.

-Promowanie „zielonej energii” jest jednym z kluczowych priorytetów EBOiR, dlatego cieszymy się, że wspieramy ten ważny projekt, który jest odpowiedzią na utrudnienia infrastrukturalne, które obecnie ograniczają rozwój „zielonej energii” w Polsce. Ten projekt zwiększy też niewątpliwie atrakcyjność Grupy Energa w toczącym się procesie prywatyzacji tej spółki – mówi Nandita Parshad, dyrektor ds. mocy i energii w EBOiR.

– Zaplanowane przez nas inwestycje nie tylko przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego terenów obsługiwanych przez naszą spółkę, ale w istotny sposób będą wspierać proekologiczną działalność Grupy ENERGA, obecnie największego dostawcy energii ze źródeł odnawialnych. Cieszymy się, że nasz program inwestycyjny zyskał uznanie tak znakomitego partnera, jakim jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

źródło: http://media.energa.pl