Ruszyła dwuletnia kampania pomiarowa warunków wietrzności rejonów Bałtyku, a dotyczyła będzie projektu Morskiej Farmy Wiatrowej (MFW) Baltica, składającego się z dwóch etapów Baltica-2 oraz Baltica-3. Pomiary zaczną się w miejscu oddalonym o 32 km od wybrzeża Łeby.
Do pomiaru zostanie wykorzystany Lidar, jest to nowoczesne urządzenia wykorzystujące działanie lasera oraz teleskopu.

Lidar wysyła krótkie, ale silne i dokładnie odmierzone impulsy światła, które po drodze ulegają rozproszeniu. Rozproszenie obserwowane jest przez teleskop, a następnie rejestrowane przez detektor w postaci fotodiody, otrzymane dane dotyczące natężenia rozproszonego światła analizowane są komputerowo. Główną zaletą urządzenia pomiarowego jakim jest Lidar, będzie możliwość wykonania pomiaru nawet na wysokości wirników planowanych turbin wiatrowych.

Urządzenie pomiarowe będzie częścią platformy pływającej o wadze trzech ton i wymiarach 4 m x 4 m x 4.5 m. Platforma jest wyposażona w panele fotowoltaiczne oraz mikro turbiny wiatrowe, ładujące akumulator zasilający aparaturę. Dzięki temu będzie mogła pracować przez długi okres czasu.

Przez dwa lata zostaną zebrane dane dotyczące: kierunku wiatru, prędkości wiatru, wysokości fal, długości fal oraz kierunku prądów morskich. Dane będą również analizowane na bieżąco. Pozwoli to określić jak najlepsze warunki budowy farmy wiatrowej Baltica na tle efektywności energetycznej oraz ekonomicznej.

O projekcie MFW Baltica

Celem projektu MFW Baltica jest budowa i eksploatacja elektrowni wiatrowej, zlokalizowanej w południowej części Bałtyku, w polskiej wyłączonej strefie ekonomicznej. Planowana inwestycja może osiągnąć moc maksymalną około 1 GW.

baltica, farma wiatrowa
Schemat konstrukcji turbiny wiatrowej (źródło: mfwbaltica.pl)

Plan etapu Baltica-2 zakłada wykorzystanie ok. 190 m2 powierzchni akwenu, w odległości 31 km od linii brzegowej. Obszar może być zagospodarowany nawet przez 300 turbin wiatrowych, o minimalnej mocy jednej turbiny 5 MW. Plan etapu Balitca-3 zakłada nico mniejszy obszar do zagospodarowania bo ok. 130 km2, na którym miałoby znaleźć się maksymalnie 210 turbin wiatrowych o takich samych parametrach jak w przypadku Baltica-2.

Dane techniczne projektu Baltica

Poniżej prezentujemy dane techniczne poszczególnych etapów:

Baltica-2 Baltica-3
Powierzchnia akwenu 190 m2 130 m2
Odległość obszaru od brzegu 31 km 25 km
Maksymalna sumaryczna moc nominalna 1500 MW 1050 MW
Maksymalna liczba turbin wiatrowych 300 szt. 210 szt.
Maksymalna liczba morskich farm wiatrowych 10 7

„Program Offshore” realizowany jest przez PGE Energia Odnawialna. Zakłada on budowę morskiej farmy wiatrowej o maksymalnej mocy ok 1 GW w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Źródła: mfwbaltica.pl, pgeeo.pl

Redakcja GLOBEnergia