Moc zainstalowana w energetyce słonecznej w Europie osiągnęła 6 883,3 MWp. W 2013 roku wartość mocy zainstalowanych w fotowoltaice wynosiła 10 196,5 MWp. 

 
Większość mocy zainstalowanych jest w instalacjach sieciowych, bo aż 6878,4. Jedynie 4,9 MWp to instalacje wyspowe. 
Najwięcej nowych mocy przyłączono do sieci w takich krajach jak:
Chiny 
10 600 MWp
Japonia 
9 700 MWp
USA 
6 201 MWp
Wielka Brytania 
2 448 MWp
Niemcy 
1 899 MWp
Francja 
975 MWp
Australia 
910 MWp
Korea południowa 
909 MWp
Południowa Afryka 
800 MWp
Indie 
616 MWp
 
Polska, w przyroście mocy zainstalowanej w fotowoltaice zaskakuje. W 2013 roku w naszym kraju moc zainstalowana wynosiła 0,6 MWp, z czego 0,4 MWp było przyłączonych do sieci. W 2014 roku wartość mocy wzrosła o 20,2 MWp w tym do sieci podłączonych jest 19,7 MWp, a tylko 0,5 MWp to instalacje wyspowe. 
 
 
Energia, wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznych w Europie to w sumie 91 319,7 GWh. W 2013roku wartość ta wynosiła 80 884,0 GWh. W Polsce w roku 2014 wyprodukowano 19,2 GWh z energii słonecznej podczas gdy rok wcześniej 4 GWh. 
 
 
Skumulowana moc instalacji fotowoltaicznych w Europie w 2014 roku wynosi 86 673 MWp a w Polsce wynosi 24,4 MWp. 
 
Źródło: EurObserv’ER