Początki wydobywania termalnych solanek w rejonie Grudziądza sięgają roku 1972, kiedy to wykonano otwór poszukiwawczy ropy naftowej i gazu ziemnego. Natrafiono na inne cenne bogactwo naturalne. Jednak dopiero po trzydziestu latach od odkrycia wód geotermalnych miasto Grudziądz zyskało kolejną atrakcję turystyczną, zawdzięczającą swoje istnienie termalnym solankom. Eksploatacja tego surowca od kilku lat przynosi miastu nieoczekiwane pozytywne zmiany w kierunku działalności leczniczej (balneoterapeutycznej) i rekreacyjnej (odnowa biologiczna), a co za tym idzie daje nowe szanse rozwoju turystyki. W 2001 r. rosnące zainteresowanie wodami geotermalnymi spowodowało, że zawiązana została spółka „Geotermia Marusza”, która w późniejszych latach zmieniła nazwę na „Geotermia Grudziądz”. Zdecydowano o opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód geotermalnych rejonu Grudziądza oraz o rekonstrukcji starego odwiertu Grudziądz IG-1 i wykonaniu próbnego wydobycia. Wstępne pompowanie potwierdziło wcześniejsze wyniki analiz fizykochemicznych surowca wykonane w Głównym Laboratorium Instytutu Geologicznego. Zostały zatem udokumentowane korzystne parametry hydrogeologiczne i eksploatacyjne oraz wyjątkowo cenne właściwości lecznicze solankowych wód termalnych. Pozytywne wyniki próbnych badań w pełni przekonały spółkę „Geotermia Marusza” o opłacalności dalszych inwestycji.

 

Zobacz także:

Larderello – geotermalna tradycja Włoch

Mszczonów – termalna przyszłość Mazowsza

 

Wykorzystanie wód geotermalnych przez „Geotermię Grudziądz” do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych

 

Spółka „Geotermia Grudziądz” zachęcona tak korzystnymi parametrami wód geotermalnych i ciekawą perspektywą ich wykorzystania przystąpiła do realizacji projektów budowy obiektów balneoterapeutycznych. Pierwszy obiekt balneoterapeutyczny, Ośrodek Balneologiczny przy Szpitalu w Grudziądzu, powstał już w marcu 2006 r. Znajdują się w nim cztery pracownie: balneoterapii, krioterapii, kinezyterapii oraz masażu leczniczego. W skład ich wyposażenia wchodzą wanny, inhalatory, urządzenia do krioterapii, sprzęty gimnastyczne, sauna na podczerwień, gabinety masażu. Od 2010 r. część balneoterapeutyczna działa jako jednostka należąca do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego. W maju 2006 r., powstała piramida (fot. 1) z tężnią solankową (fot. 2), w której kuracjusze mogą skorzystać z inhalacji powietrzem nasyconym solanką o wysokim stężeniu jodu i innych pierwiastków (bromu, magnezu, żelaza, potasu). Jest to również doskonałe miejsce do odpoczynku po zabiegach. Miesiąc później zaczęła działać grota solankowa, tym samym oferta usług „Geotermii Grudziądz” poszerzyła się o możliwość kąpieli i gimnastyki w termalnej solance. Grota solankowa o nazwie „Satoria” to oryginalny basen solankowy z wodą o stężeniu soli 3%, wyposażony w system podwodnego masażu perełkowego, co zapewnia gościom możliwość korzystania z dobroczynnych właściwości solanek w połączeniu ze skutecznym rehabilitacyjnym i relaksującym masażem. Ponadto mikroklimat panujący w grocie jest zbliżony do klimatu nadmorskiego, co również bardzo korzystnie wpływa na samopoczucie i zdrowie. Niestety grota solankowa obecnie nie funkcjonuje.

 

 geotermia grudziąc

 

Karolina Smętkiewicz
Redakcja GLOB Energia

 

Czytaj całość

Globenergia 1/2011

 

okladka-1-2011Image49