W numerze 2/2008 GLOBEnergii zamieszczony został artykuł pt. Perspektywy rozwoju geotermii – Uniejów, Poddębice, Łódź, Skierniewice”, będący pierwszym z cyklu trzech tekstów dotyczących różnych aspektów rozwoju geotermii w województwie łódzkim.

Obecny artykuł może być wskazówką i wzorem dla różnych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce, w których możliwe byłoby wykorzystanie wód termalnych m.in. w celach turystycznych. Możliwości rozwoju przedsięwzięć geotermalnych w województwie łódzkim przedstawione są w świetle realnych perspektyw, które już w niedalekiej przyszłości staną się rzeczywistością. W środkowej Polsce najlepszym dowodem na prawdziwość  tego stwierdzenia są zmiany w wielu aspektach społecznych, gospodarczych i środowiskowych zachodzące w Uniejowie – prężnie rozwijającym się ośrodku geotermalnym tego regionu Polski.

Uniejów – miasto położone na zachodnim obrzeżu województwa łódzkiego, ok. 60 km od jego stolicy, liczące ok. 3000 mieszkańców odznacza się wieloma walorami i atrakcjami turystycznymi, podobnie zresztą jak i jego najbliższa okolica. Prawdziwy rozkwit miasta pod kątem turystyki krajoznawczej, rekreacyjno-sportowej, biznesowej, konferencyjnej, ale przede wszystkim turystyki zdrowotnej następił jednak dzięki wyjątkowo cennemu bogactwu miasta – wodom geotermalnym. 

 

zobacz także:

Mszczonów – termalna przyszłość Mazowsza

Geotermalne bogactwo Chin

Od 2001 r. wody te wykorzystywane są do celów grzewczych, natomiast od 2002 r. Spółka „Geotermia Uniejów” w swojej siedzibie prowadzi zabiegi balneologiczne (ryc. 1), lecznicze i kosmetyczne. Z ofertą zakładu można zapoznać się na stronie internetowej: www.geotermia-uniejow.pl. Od lipca 2008 r. w Uniejowie nie brakuje chętnych do korzystania ze zdrowotnych właściwości uniejowskich solanek termalnych, którzy licznie odwiedzają kompleks basenowo-termalny „Termy Uniejów” (ryc. 2), położony na lewym brzegu rzeki Warty – w pobliżu XIV-wiecznego gotyckiego zamku, pięknego założenia parkowego, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska z podgrzewaną ciepłem geotermalnym murawą oraz kompleksu edukacyjno-rekreacyjno-turystycznego „Castrum Antiqum” („Wrota Czasu”). Stąd też już niedaleko do zwiedzenia innych ciekawych zabytków i atrakcji miasta i jego okolic.

W kompleksie „Termy Uniejów” wody geotermalne stosowane są do kąpieli leczniczych i innych zabiegów balneologicznych. Gorące wody służą także do podgrzewania wody w basenach, dzięki czemu odkryte pływalnie udostępnione będą przez cały rok.

Geotermia Uniejów

Niewątpliwym elementem wpływającym na estetykę  miasta są fontanny z gorącą wodą o temperaturze 70oC. Jedna z nich – głaz, po którym spływa woda, znajduje się w centrum miasta, na rynku, kolejna (w formie armat; ryc. 3) na brzegu Warty, na szlaku do zamku, a jeszcze inna – drewniana balia z wodą termalną – tuż przed wejściem do zespołu zamkowo-parkowego oraz w sąsiedztwie kompleksu „Termy Uniejów”.

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 4/2008

 

Dzięki wielu różnorodnym atrakcjom turystycznym i wydarzeniom związanym z geotermią miasto i gmina zyskują systematycznie na popularności wśród zwiedzających, podróżujących, kuracjuszy, czy po prostu wśród turystów, którzy raz będąc w Uniejowie,  na pewno zechcą tam wracać. Poprzez  intensywny rozwój infrastruktury turystycznej miasta i regionu oraz pozytywne zmiany wizerunku i promocji turysta za każdym razem może odkryć dla siebie coś nowego. Uniejów rozwija się turystycznie i w przyszłości może stać się znaczącym ośrodkiem turystyki krajoznawczej, uzdrowiskowej, rekreacyjno-sportowej i konferencyjnej w skali nie tylko województwa, ale także Polski, a nawet Europy. Ważną kwestią dla mieszkańców Uniejowa i okolic jest szansa na skorzystanie z nowo powstających miejsc pracy na stanowiskach związanych z branżą turystyczną.

Czynniki rozwoju turystyki termalnej w Uniejowie

Wykorzystanie wód termalnych do celów rekreacyjnych i uzdrowiskowych oraz intensywny rozwój infrastruktury turystycznej sprzyjają uznaniu Uniejowa już w bliskiej przyszłości za ważny ośrodek uzdrowiskowy w Polsce Środkowej, tym bardziej że w regionie nie ma innego ośrodka SPA. Do wzrostu popularności miasta wśród pochodzących z dużych miast Polski Środkowej kuracjuszy korzystających z dobrodziejstw wód termalnych przyczyni się także nieduża odległość Uniejowa od aglomeracji łódzkiej oraz miast zarówno województwa łódzkiego, jak i wielkopolskiego. Znaczącą rolę odgrywa dobre usytuowanie komunikacyjne miasta w pobliżu autostrady A2 .

Perspektywy rozwoju geotermii w aspekcie turystycznym – przykład Uniejowa

Powodzenie rozwoju geotermii, jak i każdej innej działalności gospodarczej, zależy w dużej mierze od poparcia i zainteresowania społeczeństwa danymi inwestycjami oraz od zapotrzebowania na dane usługi. Różne działania edukacyjne, naukowe i promocyjne, które zmierzają właśnie do przygotowania i zachęcenia społeczeństwa do prawidłowego pojmowania i rozumienia spraw dotyczących geotermii, przedstawione zostały w poprzednim artykule, zamieszczonym w nr 2/2008.
W dziedzinie turystyki istnieje także wiele możliwości, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na korzyści wynikające z wykorzystania wód geotermalnych. Działania takie od pewnego czasu podejmowane są już z powodzeniem przez władze Miasta i Gminy Uniejów oraz Spółkę „Geotermia Uniejów”, a także przez Władze Samorządowe Województwa Łódzkiego. Największe efekty można osiągnąć, gdy przedsięwzięcia będą realizowane systemowo (tzn. systematyczny, wieloetapowy, racjonalny, przemyślany i długoterminowy).

Perspektywy rozwoju geotermii w Uniejowie w aspekcie współpracy krajowej i międzynarodowej

Jednym z decydujących czynników umożliwiających dynamiczny i prawidłowy rozwój przedsięwzięć geotermalnych jest otwartość specjalistów i inwestorów branży geotermalnej na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą. Celem tego artykułu jest m.in. zwrócenie uwagi na konieczność współpracy krajowej i międzynarodowej oraz dokonywania wymiany informacji i osiągnięć w zakresie rozwoju i funkcjonowania projektów geotermalnych. Wiedza taka pozwala wykorzystać cenne doświadczenia przedsiębiorstw geotermalnych dłużej istniejących na rynku oraz uniknąć błędów podczas realizacji nowych projektów.

Międzynarodowa współpraca, uwzględnianie i korzystanie z doświadczeń niemieckich czy austriackich nie tylko podczas projektowania nowych, lecz także w fazie funkcjonowania już istniejących przedsięwzięć geotermalnych, m.in. w Polsce Środkowej, pozwoli na wzrost liczby inwestycji wykorzystujących wody geotermalne, zwiększenie efektywności działań w branży geotermalnej w kraju, co z kolei przyczyni się do wzrostu znaczenia wykorzystania energii geotermalnej jako odnawialnego źródła energii. (…)

Karolina Smętkiewicz, GLOBEnergia

Cały artykuł – GLOBEnergia 4/2008