Nagroda jest przyznawana co roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań dotyczących najważniejszych problemów energetycznych na świecie. Została zaklasyfikowana przez IREG List of International Academic Awards jako jedna z 99 najistotniejszych nagród naukowych na świecie o wadze 0.48 (Nagroda Nobla ma wynik 1.0).

Martin Green – ojciec fotowoltaiki.

Profesor Green, który jest dyrektorem w Australian Center for Advanced Photovoltaics na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii, został uhonorowany za „zrewolucjonizowanie wydajności i kosztów fotowoltaiki”. Dzieli on nagrodę w wysokości 39 milionów RUB (820 000 USD) z rosyjskim naukowcem Sergeyem Alekseenko, ekspertem w dziedzinie energetyki cieplnej. Zwycięzcy zostali wybrani spośród 44 kandydatów z 14 krajów przez komitet czołowych naukowców. Wśród dziesięciu finalistów w tym roku znalazł się między innymi Elon Musk.

Green jest jednym z najlepszych światowych specjalistów w dziedzinie monokrystalicznych i polikrystalicznych ogniw, a grupa badawcza, którą założył w UNSW, jest największą i najbardziej znaną wśród tych zajmujących się fotowoltaiką. W 1989 r. jego zespół dostarczył ogniwa do pierwszego układu pv z 20% wydajnością. W 2014 roku kierował zespołem projektowym, który pracował nad panelem o współczynniku konwersji wynoszącym 40%.

Ogniwa PERC – wynalazek Greena!

Jednym z największych osiągnięć było wymyślone przez profesora ogniwo PERC (z ang. Passivated Emitter and Rear Cell. Ogniwa tej technologii stanowią ponad jedną czwartą światowej produkcji ogniw fotowoltaicznych, a ich udział na rynku szybko rośnie ze względu na wyższą wydajność w porównaniu z innymi typami ogniw. Ogniwa słoneczne typu PERC są obecnie standardem handlowym na całym świecie – zyski ze sprzedaży w 2017 roku przekroczyły 10 miliardów dolarów, a do 2040 roku według prognoz wyniosą 1 miliard dolarów. Po więcej informacji na temat technologii PERC odsyłamy do artykułu.

Rektor University of New South Wales, prof. Ian Jacobs pogratulował profesorowi Greenowi jego osiągnięć mówiąc, że otrzymana nagroda potwierdza pozycję Martina jako czołowego badacza na świecie w dziedzinie energii słonecznej. Jacobs twierdzi, że praca naukowca przynosiła przełomowe wyniki w dziedzinie energii odnawialnej przez ponad trzy dekady, a co za tym idzie – korzyści gospodarcze i społeczne.

Źródło: pv-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia