Energia geotermalna w Polsce – perspektywy rozwoju wykorzystania w niskoemisyjnym ciepłownictwie dla łagodzenia zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju – to jedyny, w pełni poświęcony geotermii event podczas tegorocznego szczytu klimatycznego w Katowicach.

DATA: 13 grudnia 2018

GODZINA: 17:00-18:00

MIEJSCE: Pawilon Polski, Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) w Katowicach

Tematyka wydarzenia:

 • Rola energii geotermalnej w łagodzeniu zmian klimatycznych – perspektywa świata i europejska
 • Rola energii geotermalnej w Polsce w Polityce Surowcowej Państwa i in. dokumentach i działaniach
 • Zasoby energii geotermalnej w Polsce, stan i perspektywy jej wykorzystania w niskoemisyjnym ciepłownictwie jako sposobu na łagodzenie zmian klimatycznych i zrównoważony rozwój energetyczny;
 • Dotychczas osiągnięte istotne efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne ciepłownictwa geotermalnego w Polsce;
 • Przykłady dobrych praktyk ciepłownictwa geotermalnego w Polsce;
 • Rola współpracy organizacji branżowych, świata nauki i praktyki z podmiotami rządowymi we wprowadzaniu odpowiednich polityk i narzędzi sprzyjających szerszemu rozwojowi geotermii w Polsce dla niskoemisyjnego ciepłownictwa;
 • Współpraca w zakresie geotermii naukowców i praktyków polskich z innymi krajami ukierunkowana na niskoemisyjne ciepłownictwo, ochronę klimatu i zrównoważony rozwój. Wybrane projekty krajowe i międzynarodowe.

Wydarzenie otworzy Beata Kępińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego oraz Grzegorz Burek redaktor naczelny GLOBEnergia.

Wśród ekspertów, którzy zabiorą głos są m. in.

 • Beata Kępińska (członek zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA), prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego)
 • Marek Hajto (Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, AGH),
 • Anna Sowiżdżał (Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, AGH)
 • Arkadiusz Biedulski (wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, prezes zarządu
  G-Term Energy i G-Drilling)
 • Wojciech Ignacok (prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.)
 • Grzegorz Burek (Redaktor naczelny, „GlobEnergia”)

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu zapraszamy do kontaktu z redakcją: redakcja@globenergia.pl

O COP24

COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). UNFCCC jest „konwencją z Rio”. Jedną z trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. UNFCCC weszła w życie dnia 21 marca 1994 r. Dzisiaj niemalże wszystkie państwa są jej członkami. Kraje, które ratyfikowały konwencję, nazywane są Stronami Konwencji.

Ostatecznym celem organizowanego wydarzenia jest zapobieganie „niebezpiecznej” ingerencji człowieka w klimat. Konferencja Stron (COP) jest najwyższym organem Konwencji UNFCCC. Jej sesje odbywają się co roku. COP podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia skutecznego wykonania postanowień Konwencji oraz regularnie dokonuje przeglądu wykonania tych postanowień.

Polska została wybrana do organizacji tego wydarzenia w ramach Grupy Europy Wschodniej (EEG). COP24 odbędzie się w dniach 2-14 grudnia 2018 r.

Redakcja GLOBEnergia