Efektywność energetyczna jako podstawa nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej stała się punktem wyjścia przy wszelkiego rodzaju działaniach podejmowanych przez sektor energetyczny, budowlany, transportowy, czy komunalny, a z pewnością można tę listę znacznie wydłużyć.

 
Jako przykład rozpatrzmy działania, które może podjąć samorząd lokalny w ramach Planu zwiększenia efektywności energetycznej, w przypadku obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia i transportu publicznego. Niezbędnym do rozpoczęcia planowania działań jest wyznaczenie etapu bazowego. Produkcja i konsumpcja energii oraz ich odniesienie do obszaru ochrony środowiska (ograniczenie emisji produktów spalania do atmosfery) są złożone. Istnieje wiele czynników mających wpływ na zużycie energii cieplnej, elektrycznej, czy paliw transportowych wykorzystywanych w sektorze publicznym. Trafna diagnoza sytuacji wyjściowej oraz uzyskanie precyzyjnej danych pozwala na właściwe określenie celów oraz daje możliwość monitorowanie efektów wprowadzonych przez realizację Planu zwiększenia efektywności energetycznej ulepszeń/zmian. 
 
W przypadku budynków użyteczności publicznej działania powinny być ukierunkowane na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i chłód wraz ze spadkiem wielkości emisji produktów spalania do atmosfery. Naturalnym działaniem w tym zakresie wydaje się być termomodernizacja, najlepiej zaplanowana w sposób kompleksowy/gruntowny, a nie wybiórczy. Termomodernizacja bowiem, to nie tylko docieplenie budynku czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ale także modernizacja źródła ciepła (tu swoją istotną rolę mogą odegrać technologie oparte na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii). Istotne jest przy tym uwzględnienie kwestii zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną, co jest możliwe poprzez zastosowanie oświetlenie energooszczędnego oraz systemów zarządzania energią w obiekcie (systemu inteligentnego oświetlenia). 


ZAPRASZAMY NA XV FORUM ENERGIA W GMINIE
DATA: 13 kwietnia 2016 – WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY
MIEJSCE: Stadion Wrocław, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

Dodatkowo, w przypadku oświetlenia przestrzeni miejskiej, należy zwrócić uwagę na kwestie zmniejszenia start na przesyle energii – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej z wartością dodaną, wzrostem samowystarczalności energetycznej (na. lampy hybrydowe). 
 
W kontekście zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze transportu publicznego podstawowymi kwestiami powinny być: zwiększenie wykorzystania transportu publicznego jako podstawowego środka, wymiana taboru na pojazdy elektryczne lub z wysokosprawnymi silnikami spełniającymi najwyższe normy emisji, wykorzystanie paliw ekologicznych biopaliw, gazu ziemnego i prądu elektrycznego (transport szynowy stanowi najbardziej ekologiczną i efektywną formę transportu).
 
Równie istotne jak wybór samych działań, są kwestie związane z ich finansowaniem, egzekwowaniem wprowadzonych przepisów (np. wprowadzenia ograniczenia w spalaniu paliw stałych) oraz promowaniem dobrych praktyk. Decydując się na wybór konkretnych działań, należy pamiętać, że zawarte w nich propozycje stanowią zarys ramowy do implementacji. Każdy obszar na którym wprowadzane są Plany zwiększenia efektywności energetycznej oraz każdy budynek użyteczności publicznej mają inną charakterystykę, stąd wymagają indywidualnego podejścia i doboru takich rozwiązań, które będą optymalne, nawet jeżeli nie zostały one zawarte wśród działań rekomendowanych. Z tego powodu, rola właściwego monitoringu i ciągła analiza prowadzonych działań (o czym wspomniano już powyżej) nabiera tak dużego znaczenia.
 
Opracowanie: RESponsibility.PL
Całe opracowanie w GLOBEnergia PLUS 3/2016


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj całe opracowanie już dziś!

appstore        google play