Heat4U to jeden z najważniejszych międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Wspólnotę Europejską. Ma on na celu stworzenie jak najbardziej wydajnego rozwiązania dla potrzeb ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej w systemie istniejących budynków.

Projekt znacząco przyczyni się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zracjonalizuje zużycie energii pierwotnej. Nad projektem pracuje konsorcjum 14 firm – największych europejskich organizacji energii, przemysłu i badań. Ich celem jest rozwój technologii gazowych absorpcyjnych pomp ciepła  i ich adaptacja w środowisku istniejących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które w największej mierze przyczyniają się do zanieczyszczeń generowanych z tytułu ogrzewania w Europie i dla których, jak dotąd, nie istnieją rozwiązania jednocześnie efektywne energetycznie i tanie w eksploatacji.

MAŁA POMPA W TWOIM DOMU
Wyzwaniem dla projektu (do końca 2014 roku) jest zastosowanie technologii gazowych absorpcyjnych pomp ciepła – obecnie wykorzystywanej do ogrzewania bloków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i przemysłowych a także budynków użyteczności publicznej (ogólnie budynków wielkokubaturowych) – w sektorze budownictwa mieszkaniowego.
KOMPATYBILNA Z OBECNĄ INFRASTRUKTURĄ GRZEWCZĄ
Praca nad „małą pompą ciepła” polega na zbudowaniu pomy ciepła o mocy grzewczej do 18 kW, która będzie odpowiednia do pracy w instalacjach grzewczych istniejących budynków, które zgodnie z najnowszymi badaniami Unii Europejskiej zużywają 49% całkowitej energii pierwotnej i generują 36% emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście, gazowe absorpcyjne pompy ciepła to rozwiązanie zmierzające ku poprawie efektywności ogrzewania istniejących budynków mieszkalnych, stanowiących ponad 60% sektora budownictwa kubaturowego w Europie.

PODWYŻSZAJĄCA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW
„To nie przypadek, że tak wiele europejskich dyrektyw zachęca do modernizacji systemów grzewczych oraz do wdrażania zaawansowanych projektów przebudowy budynków w celu zwiększania ich efektywności energetycznej, w szczególności w sytuacjach, w których trudniej byłoby uzyskać lepsze rozwiązania poprzez tradycyjną termomodernizację.” wyjaśnia Luigi Tischer, Strategiczny Dyrektor Zarządzający ROBUR-a, koordynator międzynarodowego projektu HEAT4U.

Technologia gazowych absorpcyjnych pomp ciepła wykorzystywana w istniejących budynkach, pozwoliłaby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków do 40% przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych (powietrze, grunt, woda). Każda gazowa absorpcyjna pompa ciepła stosowana w domach jednorodzinnych przyniosłaby roczne oszczędności na poziomie 0,8 ton oleju ekwiwalentnego i zmniejszyłaby emisję CO2 o 2,1 ton, tj. ilości równoznacznej wchłanianej przez 300 drzew.

Technologia ta umożliwi również korzystanie z istniejącej sieci gazowej i grzewczej do utrzymania wysokiego poziomu efektywności energetycznej, także w warunkach bardzo niskich temperatur zewnętrznych, a także pozwala na produkcję ciepłej wody użytkowej. Ponad 10 000 absorpcyjnych pomp ciepła zainstalowanych w Europie pozwala zaoszczędzić 9,600 toe każdego roku i zapobiec emisji 25,000 ton CO2.

Sprostanie wyzwaniom technologicznym postawionym przez ten projekt, które skutecznie i na bieżąco muszą być weryfikowane przez grupę badawczą HEAT4U, wprowadzą technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w typowy zakres mocy jednorodzinnych domów mieszkalnych (10 i 20 kW) i pozwolą osiągnąć szacowaną efektywność energetyczną na poziomie 150% w stosunku do zużycia energii pierwotnej. W związku z tym, produkt w postaci małej pompy ciepła, powstały w wyniku projektu HEAT4U, będzie w pełni zgodny z europejskimi wytycznymi oraz z celami energetycznymi na 2020 rok.
 
Zgodnie z celami projektu HEAT4U, wysiłek włożony do zaprojektowania, przetestowania i skomercjalizowania małej gazowej pompy ciepła w segmencie domów jednorodzinnych, wpłynie na budowanie przewagi konkurencyjnej tej technologii na rynku grzewczym. Obecnie projekt HEAT4U jest w fazie testowania urządzenia. Została stworzona jednostka odpowiadająca założeniom projektu, której praca badana i monitorowana jest w kilku państwach UE zróżnicowanych klimatycznie. Pompa ciepła została zainstalowana jako źródło ciepła w istniejącym układzie grzewczym modelowego domu jednorodzinnego. Układ został odpowiednio opomiarowany i zautomatyzowany, co pozwala na dokładną obserwację pracy urządzenia i bieżącego reagowania.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku fazy testowej urządzenie zostanie przeznaczone do produkcji masowej. Szacuje się, że mała gazowa absorpcyjna pompa ciepła odpowiednia do instalacji w istniejących obiektach mieszkalnych w najbliższym czasie pojawi się na rynku z korzyścią dla użytkowników końcowych, prawodawców w zakresie polityki energetycznej oraz środowiska.

Partnerzy projektu:
loga m1

Źródło: Gazuno