Skąd konkretna cena prądu? Co definiuje jej wysokość ?Co składa się na finalną wysokość rachunku za prąd ? Jak cena energii elektrycznej zmienia się na przestrzeni lat ?

Taryfy – jakie i dla kogo?

Po pierwsze należy stwierdzić z jakiej taryfy korzystamy. Taryfy dzielą się ze względu zapotrzebowanie na energię elektryczną. Najwięksi odbiorcy tacy jak, fabryki czy kopalnie korzystają z taryfy A, duże firmy używają taryfy B, małe i średnie przedsiębiorstwa czy też gospodarstwa rolne rachunki za prąd płacą w oparciu o taryfę C, natomiast my skupimy się głównie na taryfie, z której korzysta każdy z nas w swoim miejscu zamieszkania, jest to taryfa G przeznaczona dla gospodarstw domowych.

O taryfach G

Taryfa G11 jest najpopularniejszą taryfą energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce, ale używa się również taryfy G12, czym się zatem różnią? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należałoby najpierw rozszyfrować symbole taryf. Pierwsza litera „G” oznacza, że tyczy się ona gospodarstw domowych, pierwsza liczba „1” świadczy o tym, że dotyczy obiektów o mocy umownej nie przekraczającej 40 kW. Druga liczba definiuje ilość stref, w których pracuje instalacja. G11 jest taryfą jednostrefową, w ramach której cena kilowatogodziny jest jedna przez całą dobę. Natomiast G12, dysponuje dwiema strefami, dzienną i nocną. Cena prądu w strefie nocnej jest mniejsza niż w dziennej. Więc jeśli jesteśmy w stanie zużycie energii elektrycznej skumulować w godzinach wieczornych G12 będzie dla nas korzystniejszym rozwiązaniem. Aczkolwiek należy pamiętać że ceny prądu w taryfie G11 są mniejsze niż dzienna strefa taryfy G12. Wybór taryfy jest indywidualną sprawą każdego użytkownika. My natomiast idąc za przykładem większości Polaków załóżmy ze wybieramy taryfę G11 i co dalej?

Średnia cena prądu

Średnia cena prądu obecnie (tzn. według danych z dnia 20 lutego 2018 roku) wynosi 0,55 zł/kWh dla wybranej taryfy G11. Koszt 1 kWh to suma opłat za dystrybucję (czyli cenę jaką podają operatorzy) i cenę prądu (czyli cenę jaką podaję sprzedawca energii). Dystrybutor jak i sprzedawca, przypisany jest do odbiorcy ze względu na lokalizację, aczkolwiek sprzedawców energii na rynku jest wielu i jeśli chcemy, to możemy wybrać innego niż ten przypisany „z urzędu”.

Na średni koszt energii elektrycznej sumuje się kilka czynników, które przedstawiono poniżej:

 • Koszty zakupu energii elektrycznej – 0,18 zł/kWh
 • Koszty własne spółki dystrybucyjnej – 0,11 zł/kWh
 • Podatek VAT – 0,10 zł/kWh
 • Koszty zakupu usług przesyłowych – 0,09 zł/kWh
 • Akcyza – 0,04 zł/kWh
 • Podatki i opłaty lokalne – 0,02 zł/kWh
 • Marża spółki dystrybucyjnej – 0,01 zł/kWh

Suma tych wszystkich wartości wynosi właśnie 0,55 zł za 1 kWh energii, natomiast warto wiedzieć, że cena energii nie jest stała w całej Polsce. Najdroższa energia jest w północnej i fragmencie centralnej części Polski gdzie dystrybutorem jest ENERGA. Nieco tańszą energią dysponuje PGE, działający po wschodniej stronie Polski. Najtańszym prądem może pochwalić się ENEA oraz innogy, zaś troszkę droższy jest TAURON w południowej części kraju.

Z czego składa się rachunek za energię?

Rachunek za energię elektryczną zawiera w sobie kilka opłat, ale początkowo można podzielić go na dwa elementy, tj. koszt obrotu czyli wartość faktycznie zużytej energii elektrycznej, oraz koszt dystrybucji czyli wartość dostarczenia energii do odbiorcy. Taryfa dystrybutora dzieli się na pięć kategorii widniejących na rachunkach za energię a kreują się następująco:

 • Opłata przesyłowa stała
 • Opłata sieciowa
 • Opłata abonamentowa
 • Opłata przejściowa
 • Opłata jakościowa

Energia czynna, jest to właśnie wartość energii, którą zużywamy w danym okresie. Opłata za energię czynną to nic innego jak iloczyn wykorzystanych kilowatogodzin i ceny 1 kWh, którą definiuje dystrybutor i sprzedawca.

Opłata przesyłowa stała, jest zależna od charakteru poboru energii, lub od wielkości zapotrzebowania na moc, która ustalana jest podczas podpisywania z Zakładem Energetycznym. W przypadku gospodarstw domowych, dotyczy ona głównie koszty konserwacji urządzeń elektrycznych, oraz koszty eksploatacji sieci przesyłowo-dystrybucyjnych, opłata składa się również na utrzymanie załóg interwencyjnych.

Opłata sieciowa, jest zależna od liczby wykorzystanych kilowatogodzin, dotyczy przesyłu wymaganej energii. Generalnie tyczy się to drogi energii elektrycznej, którą pokonuje ona od dystrybutora do odbiorcy, czyli gospodarstwa domowego. Uwzględnia ona również straty w przesyle energii.

Opłata abonamentowa, generalnie jest to opłata dotycząca obsługi klienta. Tyczy się przygotowywania przez Zakład Energetyczny rachunków oraz ich dostarczania do klientów, dodatkowo pokrywa również koszty związane z odczytami liczników.

Opłata przejściowa, jest stałą opłatą, traktowaną jako wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Jej wysokość dla gospodarstw domowych obliczana jest ze względu na roczne zużycie energii. Ustalone są trzy limity zużycia: poniżej 500 kWh/rok, między 500 kWh/rok, a 1200 kWh/rok, oraz więcej niż 1200 kWh/rok. Konkretnie dotyczy ona pokrywania kosztów generowanych u wytwórców energii w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
Opłata jakościowa, jest to opłata zależna od zużywanej energii, pokrywa koszty utrzymania równowagi w systemie elektroenergetycznym.

Zmiany cen energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni wielu lat.

Średnia cena energii elektrycznej oscylująca w okolicach 0,55 zł/kWh utrzymuje się od wielu lat, lecz ogólna tendencja kosztów prądu wskazuje na to, jest on coraz droższy.

Generalnie cena energii elektrycznej rośnie, choć w ostatnich latach wydaje się zachowywać stabilnie. Zwiększa się zapotrzebowanie na energię, ale również jest coraz więcej sposobów jej wytwarzania, szczególnie ważnym sektorem są odnawialne źródła energii, nie wykorzystują wyczerpywalnych zasobów ziemi oraz nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery jak w przypadku konwencjonalnych sposobów produkcji energii elektrycznej.

Za sprawą wyczerpujących się paliw kopalnych i tendencji rynku motoryzacyjnego, który zmierza ku elektrycznej przyszłości, zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie coraz większe. Dlatego bardzo ważny jest rozwój OZE oraz kwestia magazynowania energii.

Źródła: cenapradu.strefa.pl, totalmoney.pl, forsal.pl, enerad.pl,

Redakcja GLOBEnergia