Rozważając zakup i eksploatację instalacji fotowoltaicznej pierwszym konkretnym krokiem jest analiza finansowa. Na kompletną instalację fotowoltaiczną składają się elementy: panele fotowoltaiczne, inwerter, system mocowania, zabezpieczenia i przewody, a także koszty montażu i konfiguracji.

W zależności od wielkości inwestycji koszty poszczególnych elementów będą stanowiły inny procent całości inwestycji. Główne koszty zawsze stanowią moduły fotowoltaiczne a ich cena pochłania od 38% do ponad połowy ceny całej instalacji. Tendencja wskazuje, że im większa instalacja tym wyższy procentowy udział paneli w koszcie finalnym.

Poniższe zestawienie ukazuje ceny poszczególnych elementów instalacji wraz z ich procentowym udziałem w całej inwestycji. Dane przedstawione są wg wielkości instalacji, począwszy od najmniejszych dachowych instalacji – 2kW poprzez 3,5kW; 5kW, 10kW – którą ocenia się za maksymalną wielkość dachową, aż po 40kW. 

Instalacja o mocy 2kW
Elementy instalacji Moduły  PV Inwerter System  
mocowania
Zabezpieczenia przewody Montaż  
konfiguracja
Cena  6600 zł  4500 zł  1645 zł  1500 zł  3000 zł
% całej inwestycji  38%  26%  10%  9%  17%
Całkowity koszty inwestycji  17245 zł
Cena za 1kW  8623 zł
Instalacja o mocy 3,5 kW
Elementy instalacji Moduły
PV
Inwerter System  
mocowania
Zabezpieczenia  
i przewody
Montaż  
i konfiguracja
Cena  11550 zł  5200 zł 1715 zł  2100 zł  3750 zł
% całej inwestycji  48%  21%  7%  9%  15%
Całkowity koszty inwestycji  24315 zł
Cena za 1kW  6947 zł
Instalacja o mocy 5kW
Elementy instalacji Moduły
PV
Inwerter System  
mocowania
Zabezpieczenia  
i przewody
Montaż  
i konfiguracja
Cena  16500 zł  5600 zł  2450 zł  2500 zł  4500 zł
% całej inwestycji  52%  18%  8%  8%  14%
Całkowity koszty inwestycji  31550 zł
Cena za 1kW  6310 zł
Instalacja o mocy 10 kW
Elementy instalacji Moduły  PV Inwerter System  
mocowania
Zabezpieczenia  
i przewody
Montaż  
i konfiguracja
Cena  32000 zł  11500 zł  4900 zł  3500 zł  6000 zł
% całej inwestycji  55% 20%  8%  6%  10%
Całkowity koszty inwestycji  57900 zł
Cena za 1kW  5790 zł
Instalacja o mocy 20kW
Elementy instalacji Moduły
PV
Inwerter System  
mocowania
Zabezpieczenia  
i przewody
Montaż  
i konfiguracja
Cena  64000 zł  15000 zł  22000 zł  4500 zł  15000 zł
% całej inwestycji  53%  12%  18%  4%  12%
Całkowity koszty inwestycji  120500 zł
Cena za 1kW  6025 zł
Instalacja o mocy 40kW
Elementy instalacji Moduły
PV
Inwerter System  
mocowania
Zabezpieczenia  
i przewody
Montaż  
i konfiguracja
Cena  128000 zł  30000 zł  44000 zł  8000 zł  28000 zł
% całej inwestycji  54%  13%  18%  3%  12%
Całkowity koszty inwestycji  238000 zł
Cena za 1kW  5950 zł

Źródło: Bogdan Szymański, GLOBEnergia