InnVento ma wspierać rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora zapewnione są:

 • zaplecze merytoryczne,
 • infrastruktura techniczna,
 • powierzchnie biurowe,
 • wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa i księgowości).

Pomoc udzielana ma być również w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Projekt InnVento kierowany jest do młodych naukowców i początkujących przedsiębiorców. Bardziej doświadczonych zaprasza się do wzięcia udziału w Warsztatach Innowacyjnych Pomysłów oraz programie akceleracyjnym MIT Enterpirse Forum Poland. InnVento to 3 etapy: weryfikacja i ocena zgłoszeń do inkubatora, inkubacja wybranych do programu startupów, a następnie roll-out lub akceleracja, czyli osiągnięcie poziomu zaawansowania, który może skutkować nawiązaniem współpracy biznesowej z PGNiG.

Liczymy na zgłoszenia od startupów, których projekty będą odpowiadać na wyzwania technologiczne spółek z naszej grupy. Uczestnicy mogą liczyć na współpracę ekspertów z grupy kapitałowej PGNiG. Dla młodych przedsiębiorców i naukowców szczególnie atrakcyjna przy przygotowaniu projektu może okazać się możliwość korzystania z naszych zasobów – zaznacza Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Startupy, które mogą liczyć na wsparcie to nie tylko te, zajmujące się gazem ziemnym, jego wydobyciem i związanym z tym innowacjami i technologiami. Ciekawe obszary zainteresowania to także m.in.:

 • Opracowanie kompleksowej i konkurencyjnej oferty dla domu i biznesu, w tym rozwiązań opartych o Internet Rzeczy,
 • Efektywność energetyczna jako produkt (inteligentny dom, inteligentna fabryka),
 • Nowe modele zarządzania dla rozproszonych źródeł energii,
 • Mikrokogeneracja,
 • Wykorzystanie wodoru w sektorze energetycznym,
 • Alternatywne paliwa w sektorze energetycznym,
 • Efektywność energetyczna,
 • Redukcja emisji gazów generowanych w procesach spalania,
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego.

Dokładne informacje o aplikacji i warunkach uczestnictwa w projekcie można znaleźć na stronie InnVento.

Opracowano na podstawie: InnVento