Publikowane niedawno na różnych łamach zestawienia wskazują na duży wzrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych w naszym kraju. W ubiegłym roku zostało przyłączonych 27 310 instalacji o łącznej mocy 81,3 MW, co dało skumulowaną moc 172,5 MW. To nadal plasuje nasz kraj na odległej pozycji w rankingu światowym, czy nawet europejskim, ale obserwowana tendencja pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Moc przyłączonych tylko w tym roku mikroinstalacji może bowiem osiągnąć ponad 200 MW.

Małe falowniki trójfazowe coraz bardziej popularne i potrzebne

Od dłuższego czasu obserwuję rosnące zapotrzebowanie na małe falowniki trójfazowe używane w mikroinstalacjach. Dane pochodzące od głównych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wskazują, że w 2018 roku w Polsce liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci może zostać podwojona. Oczywiście bezpośrednio przekłada się to na wzrost sprzedaży falowników. A taki wzrostowy trend niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości obsługi ze strony producentów.
Polskie instrukcje obsługi, polskie menu w falownikach, polska strona internetowa zawierająca ważne z punktu widzenia lokalnego rynku informacje – to elementy niezbędne do tego, aby na polskim rynku móc zaistnieć. Polski rynek dynamicznie rośnie i staje się coraz ważniejszy dla wiodących producentów falowników.

Firma Fronius od lat wyznacza bardzo wysoki standard w indywidualnym podejściu do każdego kraju, choćby w zakresie lokalizacji produktów, czy spełniania wszystkich wymogów Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Niedawno uruchomiliśmy Forum Instalatorów Falowników Fronius, które oferuje instalatorom dostęp do podstawowych informacji związanych z poprawnym i bezpiecznym montażem instalacji PV.

Zachęcamy pozostałych producentów do podobnych działań i aktywności, ponieważ jest to korzystne dla wszystkich podmiotów działających na tym rynku.

Cena schodzi na drugi plan

Wraz z rosnącym rynkiem można zaobserwować wzrost doświadczenia polskich firm instalujących systemy fotowoltaiczne. Cena nie jest już najważniejszym kryterium przy wyborze sprzętu. Instalatorzy doceniają produkty, które mają za sobą producenta gwarantującego wysoką jakość. Przy gwałtownie rosnącej liczbie realizacji najbardziej deficytowym „towarem” staje się czas, a oszczędność kilku złotych na wątpliwej jakości wtyczce może oznaczać wiele godzin dodatkowego serwisu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku modułów czy falowników – instalatorzy poszukują sprzętu dobrej jakości, nawet jeśli oznacza to wyższą cenę.

Warto również zwrócić uwagę na gwałtownie rosnące ceny energii elektrycznej. Na razie dotyka to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, ale mimo bogatego kalendarza wyborczego – podwyżki odczują również klienci indywidualni. Paradoksalnie może oznaczać to dodatkowy impuls do rozwoju fotowoltaiki w Polsce: okres zwrotu może się znacznie skrócić szczególnie, gdy właściciel instalacji konsumuje większość produkowanej energii na potrzeby własne.


Porozmawiajmy o tym! Spotkajmy się w Krakowie!

Zapraszamy na Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe i konsultingowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane energetyką. Bieżące informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie: www.globenergia.pl/trendyenergetyczne

Maciej Piliński

Sales Manager Solar Energy Fronius Polska Sp. z o.o.