Rozważania nad wyborem optymalnej technologii grzewczej zaprzątają głowy wielu przedsiębiorcom, instytucjom i osobom fizycznym, tak w przypadku potrzeby modernizacji systemów grzewczych, jak i nowych inwestycji. Coraz częściej biorą oni pod uwagę korzystanie ze źródeł energii odnawialnej; taką możliwość dają systemy grzewcze oparte na pompach ciepła, które zapewniają komfort użytkowania, oszczędność kosztów eksploatacji oraz ekologiczny sposób ogrzewania. Przeszkodą w zastosowaniu nowoczesnych technologii bywają jednak niewystarczające środki finansowe, gdyż inwestycje tego typu wymagają sporych nakładów. Warto więc zorientować się, czy w naszym przypadku istnieje szansa na skorzystanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej i uzyskanie dotacji na przedsięwzięcia proekologiczne. Możliwości takie zostały stworzone np. w ramach dotacji na termomodernizację, którą można przeznaczyć na zadania związane z wprowadzaniem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

O dofinansowanie tego typu mogą ubiegać się jedynie podmioty zarządzające budynkami użyteczności publicznej. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o minimalnym koszcie całkowitym 2 mln zł dla pojedynczych projektów i 5 mln w przypadku projektów grupowych. Co ważne, minimalny wkład własny beneficjenta może wynieść jedynie 10% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania jest różna w zależności od rodzaju funduszu dotacyjnego i może wynieść od 30 do 90% całkowitej wartości inwestycji. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, wielkości dotacji oraz formularze wniosków i listy wymaganych załączników wraz kryteriami oceny dostępne są na stronach internetowych poszczególnych funduszy. Przełom lat 2009 i 2010 przyniósł zmianę prawną w kwestii dofinansowań inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku zlikwidowała w całym kraju gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, istnieją jednak inne możliwości realizowania tego typu inwestycji, takie jak np. programy operacyjne, m.in. Program Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka, Programy Regionalne itp.

 

Zarządy województw w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych ogłosiły już harmonogram konkursów na rok 2011. Mogą w nich występować działania dotyczące m.in.:

• wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (projekty inwestycyjne, specjalistyczne projekty doradcze, inwestycje polegające na nabyciu i zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych),

• działania na rzecz infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego,

• działania dotyczące rozwoju technicznego, organizacyjnego i ochrony zdrowia z naciskiem na innowacyjność.

 

Szczegółowe informacje o tym, do jakich konkretnie podmiotów adresowany jest dany konkurs, jakie są wymogi i kryteria oceny projektu, wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem oraz regulaminy poszczególnych konkursów dostępne są w urzędach marszałkowskich danych województw lub na stronach internetowych tych urzędów….

 

czytaj także:

Skojarzony system grzewczy

Miejsce pompy ciepła w UE

 

Anna Piaszczyńska
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin

 Czytaj całość

Globenergia 2/2011

okladka-2-2011Image18