W dniach 30 września – 2 października 2013 r. odbędzie się IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny. Jest to organizowane co dwa lata prestiżowe spotkanie dla osób i instytucji zainteresowanych tematyką geotermii.


Stolica polskiej geotermii – Zakopne gościć będzie specjalistów branżowych oraz świat nauki podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego. Podhale w ostatnich kilku latach wzbogaciło się o pięć nowych ośrodków rekreacyjnych, a kolejne dwa są w budowie. Ponad 1600 odbiorców korzysta już z geotermalnej sieci centralnego ogrzewania, i planowane są dalsze podłączenia. 

Miejsce obrad, hotel Kasprowy zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż obiekt ogrzewany jest ciepłem geotermalnym. Dodatkowym walorem jest położenie na stokach Gubałówki, w pobliżu kąpieliska geotermalnego. Z tych miejsc roztacza się wspaniały widok na Tatry, w którym dominuje Giewont. Wybierając miejsce obrad, organizatorzy dołożyli jak największych starań, aby także i ono zachęciło do udziału w wydarzeniu. Poprzednie Kongresy odbyły się w Radziejowicach, Bukowinie Tatrzańskiej i Lądku Zdroju.

Kongres skierowany jest do naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów a także wszystkich zainteresowanych geotermią. Swoim patronatem IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny objął  Minister Gospodarki, Główny Geolog Kraju Ministerstwa Ochrony Środowiska i Marszałek Województwa Małopolskiego. Organizatorami imprezy są Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PEC Geotermia Podhalańska SA, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, AGH – Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ oraz redakcja GLOBEnergia

Program:

Podczas sesji kongresowych zostaną przedstawione doświadczenia, dzień dzisiejszy i plany rozwojowe geoetrmii w Polsce. W ramach Kongresu planowane są sesje referatowe, sesje z udziałem firm działających w branży geotermalnej. Kongres obejmie tamaty:

•     Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, w strategiach energetycznych Polski i UE
•     Sesja jubileuszowa – 20-lecie PEC Geotermia Podhalańska SA
•     Rozpoznanie    zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
•     Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, perspektywy    
•     Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce – doświadczenia, perspektywy
•     Ekologia i odpowiedzialny biznes w przedsięwzięciach geotermalnych
•     Realizowane i planowane projekty wykorzystania wód i energii geotermalnej    
•     Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
•     Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
•     Sesje z udziałem firm     
•     Sesja posterowa