Shimizu twierdzi, że szereg takich turbin byłby w stanie wytworzyć energię, która zasilałaby całą Japonię przez następne 50 lat!

„Na ogół tajfuny postrzegane są jako katastrofa przyrodnicza”– mówi Shimizu.

Pomimo tego japoński inżynier dostrzega potencjał w destrukcyjnej sile, jaką niesie ze sobą ten żywioł natury i uważa, że innowacyjny wynalazek może stanowić opłacalne rozwiązanie rosnącego problemu niedostatku energii elektrycznej w kraju.

Przez dziesięciolecia w Japonii stosowano podobne do europejskich turbiny wiatrowe, nie działające jednak w strefach występowania tajfunów i instalowane bez uprzedniej wnikliwej oceny.

Większość energii elektrycznej w Japonii generowana jest w elektrowniach jądrowych. Niemniej, od czasu, gdy doszło do stopienia rdzeni jądrowych w trzech różnych elektrowniach z powodu trzęsienia ziemi oraz tsunami, Japonia została zmuszona do obrania innego kierunku rozwoju energetyki. W chwili obecnej Japonia importuje 84 % całkowitej energii elektrycznej, ponieważ większość elektrowni jądrowych w państwie pozostaje „w uśpieniu” ze względu na obawy społeczeństwa. Kraj nie posiada dużego potencjału energii promieniowania słonecznego, ale Shimizu zapewnia, że Japonia ma ogromny potencjał wiatrowy.

Japoński inżynier założył firmę o nazwie „Challenergy”, działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii i pozyskał środki finansowe na wyprodukowanie nowatorskiej turbiny wiatrowej, którą opisuje jako „niezniszczalną przez tajfun”.

Zespół Shimizu wykorzystał konstrukcję typowej turbiny, jednak z dwiema podstawowymi modyfikacjami: dodaniem wielokierunkowych osi pionowych, które są na tyle solidne, by wytrzymać oddziaływanie różnych rodzajów wiatru o zróżnicowanej sile oraz wykorzystaniem tzw. efektu Magnusa, czyli zjawiska powstawania siły aerodynamicznej poprzecznej do kierunku ruchu, działającej na obracające się ciało.

W celu uzyskania efektu Magnusa, zespół inżynierów umocnił wał centralny turbiny, aby umożliwić lepsze dostosowanie prędkości rotacji łopat i zapobiec ich niekontrolowanemu obrotowi.

turbina wiatrowa Challenergy Inc.

Turbina wiatrowa firmy Challenergy Inc., źródło: Challenergy Inc.

Po zakończonej sukcesem instalacji prototypu turbiny na wyspie Okinawa w lipcu tego roku, zespół rozpoczął testowanie turbiny w obecności rzeczywistych, w pełni ukształtowanych cyklonów tropikalnych. Shimizu planuje zainstalować więcej tego typu turbin na obszarze całej Japonii,  w szczególności w stolicy państwa.

„Chciałbym zainstalować nasz generator wiatrowy na nowo powstałym Stadionie Narodowym lub na wieży telewizyjno – radiowej w Tokio, na wzór generatora wiatrowego na Wieży Eiffla, który pojawił się tam w zeszłym roku podczas szczytu klimatycznego COP21”.

Challenergy Inc. zyskała wsparcie ze strony japońskiego rządu i otrzymała dwuletni grant od japońskiej organizacji wspierającej rozwój nowej energii i technologii przemysłowych- NEDO w wysokości 535 tys. $. Pozyskała również środki z tzw. „crowdfundingu” oraz pomoc finansową, udzieloną przez rządową Japońską Korporację Finansową (JFC).

Źródło: CNN.com, Inquisitr