O zapowiedziach zmian w ustawie o OZE pisaliśmy już wielokrotnie. Zapowiadał je Andrzej Kaźmierski podczas debaty „Energia ze słońca”, a 8 czerwca podał on założenia zmian.

Już wtedy pisaliśmy o taryfach FiT i FiP. Prezentowaliśmy nowe definicje, które będą obowiązywać  – m. in definicję mikroinstalacji. Teraz, po publikacji całego projektu wiemy, że zapowiadają się ważne zmiany dla polskiego sektora energetyki wiatrowej!

Po pierwsze – opodatkowanie wiatraków

Po pierwsze, zmianie ulegnie system opodatkowania wiatraków. Obowiązujący obecnie system, będący zastępstwem zapisów ustawy antywiatrakowej jest bardzo niekorzystny. Nowo zaproponowany sposób uiszczania podatku od wiatraków przywraca założenia uiszczania podatków na wcześniejszych zasadach. Nowy projekt ustawy wyjaśnia szczegółowo i precyzuje pojęcie wiatraka jako budowli. W efekcie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ma dotyczyć wyłącznie części budowlanych elektrowni wiatrowych, a nie jak jest obecnie – również elementów technicznych.

Według założeń, ustawa ma obowiązywać od 1 września 2017 roku. Zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych mają nastąpić od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wejdzie w życie znowelizowana ustawa o OZE.

Po drugie – pozwolenia na budowę

Po drugie, nowy projekt ustawy zakłada, że pozwolenia na budowę będą obowiązywać na zasadach sprzed okresu obowiązywania ustawy antywiatrakowej. W tej kwestii zasady będzie kształtowało Prawo budowlane.

Po trzecie – kwestia repoweringu

Po trzecie, pojawiła się propozycja, by znieś ustawowy zakaz modernizacji oraz remontów funkcjonujących instalacji wytwórczych. Jest więc szansa na to, by dopuszczony był w naszym kraju repowering.

Po czwarte – bezpieczeństwo mieszkańców

W okolicy istniejących już elektrowni wiatrowych będzie można lokalizować budynki. Ministerstwo proponuje, by było to możliwe, jeśli będzie taka potrzeba i jeśli będzie ona wynikała z woli społeczeństwa. Ustawa zakłada ochronę mieszkańców przed ewentualnymi szkodami związanymi z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych. Jak słusznie zauważono, obowiązujące przepisy tego nie gwarantują. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań,” które w analogiczny sposób jak ma to miejsce w przypadku ochrony mieszkańców przed szkodami środowiskowymi, czy szkodami górniczymi, gwarantują mieszkańcom należytą im ochronę.”

Po piąte – energetyka wiatrowa i fotowoltaika w jednym koszyku aukcyjnym

Opublikowany w tym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o OZE proponuje organizowanie aukcji dla energetyki wiatrowej i fotowoltaiki w ramach jednego koszyka technologicznego. Turbiny wiatrowe będą mogły uczestniczyć również w koszykach dedykowanych instalacjom hybrydowym.


Cały projekt do pobrania – TUTAJ


Redakcja GLOBEnergia