Szczyt G7 w niemieckim Elmau zakończył się postanowieniem o eliminowaniu węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego z gospodarki energetycznej siedmiu państw. Największe potęgi przemysłowe świata zachodniego przyrzekły także udzielanie mniejszym gospodarkom pomocy finansowej w przestawianiu się na gospodarkę o niskiej emisji związków węgla od 2020 r. 

 
Ponadto zamierzają one wesprzeć zapisanie w nowym porozumieniu klimatycznym docelowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wartość z górnej części przedziału 40–70% przed 2050 r. w porównaniu z 2010 r.. Porozumienie to zostanie podpisane pod koniec roku w Paryżu. Przyjęto zatem optymalne założenia, aby osiągnąć cel (ponownie potwierdzony przez wszystkie państwa) jakim jest zatrzymanie na poziomie 2 stopni ocieplenia spowodowanego rozwojem przemysłu. Same założenia nie stanowią jednak metody osiągnięcia wskazanych, ambitnych celów w praktyce.
Prezes  niemieckiego stowarzyszenia na rzecz pomp ciepła Bundesverband Wärmepumpe (BWP) Karl-Heinz Stawiarski zwraca uwagę, że Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energetyki w Niemczech powinno podjąć zdecydowane działania na rzecz promocji korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jak dodaje „zręczne lawirowanie między problemami efektywności energetycznej jest wprawdzie społecznie bezpieczne i wygodne politycznie, ale nie służy osiągnięciu celów w zakresie ochrony klimatu. Przełom w technologii ogrzewania musi wreszcie nadejść!” 
 
Pełna dekarbonizacja może się powieść wyłącznie pod warunkiem, że w przyszłości wytwarzanie ciepła będzie oparte na energii elektrycznej, przy czym pompy ciepła muszą odegrać ważną rolę w programie przejścia na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Potwierdzają to liczne badania. […] Jeżeli konsumentom nie będzie opłacało się ograniczanie emisji CO2, to większość zrezygnuje z jej ograniczania. Niskie ceny ogrzewania i zakupu pomp ciepła będą wobec tego najlepszym motorem przełomu w technologii ogrzewania – konkluduje Prezes Stawiarski.
Nie można osiągnąć przełomu w technologii grzewczej bez przestawienia rynku grzewczego na ekologiczną energię elektryczną. Instytut energetyki wiatrowej i technologii energetycznych IWES im. Fraunhofera opublikował ostatnio wyniki projektu badawczego finansowanego przez federalne ministerstwo gospodarki. We wnioskach badacze zalecają stosowanie pomp ciepła na skalę masową. Celem projektu badawczego, którym kierował dr Norman Gerhardt (IWES) było uzyskanie modelu systemu energetycznego, jaki pozwoli zrealizować cele w zakresie energetyki i ochrony klimatu w sposób efektywny gospodarczo. Aby osiągnąć te cele, uczeni zalecają wprowadzenie elastycznych cen energii elektrycznej, umożliwiających przestawienie energetyki na efektywne pompy ciepła z napędem elektrycznym. Do podobnych wniosków dochodzi stowarzyszenie elektroników i elektrotechników VDE oraz Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA).
Jednym z filarów ochrony klimatu może być przełom w technologii ogrzewania, do którego polski rząd wciąż podchodzi mniej ambitnie. Zdaniem Prezesa Zarządu PORTPC – Pawła Lachmana „tak jasny sygnał ze szczytu G7 również w Polsce nie powinien pozostać pominięty. Najwyższy czas, by polski rząd dostrzegł potencjał produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii. Potencjał, który dostrzegło już siedem najważniejszych potęg przemysłowych świata. Nie tylko pomogłoby to w osiągnięciu zamierzonych celów redukcji emisji CO2, ale również przyczyniłoby się do poprawy komfortu życia poprzez poprawienie jakości powietrza”. PORT PC wyraża nadzieję, że analiza „Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku” opracowywana przez konsorcjum na czele z Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO) będzie pierwszym krokiem w kierunku dostrzeżenia zmian w technologii ogrzewania w Polsce. Premiera opracowania zaplanowana jest na jesień 2015 roku.
 
Źródło: BWP/PORT PC
 

Szczegółowe informacje o projekcie zostaną przedstawione podczas IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, który odbędzie się 22 września 2015 roku podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie. Rejestracji na IV Kongres PORT PC odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://www.renexpo-warsaw.com/ .