Jinko Solar stanie się jednym z głównych dostawców modułów fotowoltaicznych na rynek brazylijski.

Koncern ten już ma znaczący udział na rynku brazylijskim, a po ostatnich decyzjach pozycja tej firmy zdecydowanie się na tym rynku umocni.  Chiński producent modułów fotowoltaicznych zgodził się dostarczyć 579 MW modułów na kilka projektów, które wygrały aukcje.
Tym sposobem firma stanie się jednym z największych dostawców modułów do Brazylii i jednym z głównych dostawców modułów dla realizowanych obecnie projektów, które wygrały aukcję. Aukcja odbyła się w ubiegły piątek, a łączna moc zakontraktowanych projektów osiągnęła poziom 1,043 GW.
Brazylijski rynek fotowoltaiczny jak na razie nie był duży. Jinko Solar dostarczyła ponad 50% modułów do tej pory zainstalowanych w tym kraju, co wynosiło około 15 MW.
Ubiegłotygodniowa aukcja ( brazylijski system wsparcia OZE oparty jest na systemie aukcyjnym) była drugą aukcją w Brazylii. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku. W sumie, w obydwu aukcjach przeszło w sumie około 2 GW projektów solarnych. Trzecia aukcja zaplanowana jest na listopad. Jak wynika ze wstępnie zarejestrowanych projektów, będzie ona dotyczyła projektów na łączną moc 21 GW. Maksymalna cena na aukcji nie została jeszcze ustalona.
JinkoSolar również widzi duży potencjał w segmencie generacji rozproszonej. Podobnie jednak jak w Polsce, firma widzi potrzebę zmniejszenia biurokracji i zreorganizowania zasad rozliczania netto.
Źródło: Jinko Solar, pv-magazine.com