Podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach premier Polski przedstawił założenia polsko-brytyjskiej deklaracji promującej ekologiczny transport. Driving Change Together podpisało już kilkadziesiąt krajów!

Elektromobilność znakiem przyszłości

Transport na świecie odpowiedzialny jest za emisję około 1/3 emisji CO2. Nic więc dziwnego, że świat stawia na elektromobilność. W celu jej propagowania powstała polsko-brytyjska deklaracja Driving Change Together – Katowice Partnership fot Electromobility. Zakłada ona powstanie sieci partnerstw pomiędzy władzami na całym świecie.

Zaangażowane mają być nie tylko kraje, ale także pomniejsze regiony i organizacje pozarządowe. Pomiędzy nimi mają być wymieniane doświadczenia w zakresie elektromobilności.

Michał Kurtyka, prezydent CO24 współpracę tę widzi jako szansę dla Polski. Jak mówi, chciałby, aby pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się podpisywane były partnerstwa, które pozwalałyby wzajemnie uczyć się od siebie.

Według informacji przedstawionych przez Kurtykę, do deklaracji przystąpiło wiele organizacji pozarządowych i instytucji z ponad 30 krajów! Wśród państw, które podpisały porozumienie jest między innymi Austria, Chiny, Indonezja, Dania, Finlandia, Grecja, Niemcy, Francja, Meksyk i Hiszpania.

Działania Polski na rzecz elektromobilności

Jak wynika z Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., w Polsce w 2020 roku ma być 50 tysięcy pojazdów elektrycznych. Do 2025 roku wartość ta zwiększyć się ma nawet do miliona! Jak Polska chce to osiągnąć?

Mateusz Morawiecki w trakcie panelu poświęconego elektromobilnośći powiedział, że Polska stawia elektromobilność w sercu rozwoju oraz rozwoju transportu. Służy to poprawie środowiska, ale też tworzeniu miejsc pracy. Państwo ma kompleksową i ambitną politykę zrównoważonego rozwoju. Razem z Bankiem Światowym rząd powołuje fundusz transportu niskoemisyjnego. W najbliższych 10 latach Polska chce zaangażować 3 do 4 mld euro na transformację transportu w kierunku transportu niskoemisyjnego.

Przy okazji premier zaprosił zgromadzonych gości na pierwsze światowe forum elektromobilności. „Driving Change Together” ma się odbyć w przyszłym roku w Polsce.

Jak powiedział Morawiecki, polska elektromobilność jest bardzo dobrze postrzegana. Dodał, że ogromne wrażenie zrobiło to, że Polska przeprowadza dziś na największy w PL przetarg na autobusy elektryczne (1077 autobusów). Według premiera, wkrótce będziemy 3 rynkiem UE pod względem liczby takich autobusów.

Zdjęcie główne: © cop24.gov.pl

Monika Ciosek

Redaktor GLOBEnergia