Analizując koszty inwestycyjne instalacji pompy ciepła, inwestorzy obawiają się wysokich nakładów.  Często tylko to kryterium przemawia za rezygnacją z tego systemu, na rzecz gazowegokotła kondensacyjnego, czy kotła na pelet. Ile kosztuje zatem instalacja pompy ciepła dla przeciętnej wielkości domu jednorodzinnego o powierzchni 140-150m2 powierzchni ogrzewanej?

W przypadku pompy powietrznej typu Split 7,3 kW (A2/W35) ze zintegrowanym zasobnikiem 170 litrów, wliczając w cenę jednostkę zewnętrzną, zewnętrzną, osprzęt (rury, kształtki, filtry, zawory, naczynie przeponowe) i montaż, inwestor musi zapłacić w przybliżeniu 44 000 zł.

W przypadku pompy ciepła solanka/woda około 7,5 kW (B0/W35) ze zintegrowanym zasobnikiem 170 litrów, osprzętem, wymiennikiem gruntowym pionowych ( np. 2 odwierty po 80 mb) wraz z wykonaniem studzienki i wypełnieniem glikolem z montażem koszt ten może wynosić około 53 000 zł.

Co więcej, do uwzględnienia w kosztach systemu grzewczego jest też ogrzewanie podłogowe. Ile kosztuje taki system na powierzchnię 150m2? Cena kompletnego systemu ogrzewania podłogowego wraz z montażem, dodatkową izolacja i osprzętem sięga 26 500 zł.

Na etapie planowania systemu grzewczego należy rozważyć jednak nie tylko  koszty inwestycyjne, ale koszty eksploatacyjne, czyli koszty ponoszone przez domowników podczas eksploatacji” – mówią eksperci przed IX Forum Pomp Ciepła w Kielcach. O tym na etapie planowania inwestor nie zawsze rozmyśla i nie zawsze ten czynnik analizuje. I tutaj ku zaskoczeniu, warto zauważyć, że pompy ciepła to najtańsze w eksploatacji źródło ciepła – nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale też do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a nawet chłodzenia latem!

Koszty eksploatacyjne gruntowej pompy ciepła, przy założeniu powierzchni ogrzewanej 145m2 i zapotrzebowaniu na ciepła wodę 200l/dobę oraz temperaturze ciepłej wody użytkowej 45⁰C wahają się w zimie między 820-550 PLN miesięcznie w zależności od warunków pogodowych, a w lecie – koszty przygotowywania c.w.u. wahają się w granicach 50-80 PLN miesięcznie. W przypadku powietrznej pompy ciepła koszty eksploatacyjne uwzględniając pracę grzałki przy niższych temperaturach zewnętrznych w zimie, wahają się w zakresie 850-550 PLN miesięcznie. W lecie koszty przygotowywania c.w.u. za pomocą powietrznej pompy ciepła to koszt 30-40 PLN miesięcznie. Rocznie koszty łączne ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wyniosą około 2100 PLN dla pompy powietrze/woda Split i 1700 PLN dla pompy solanka/woda. Dla porównania ten sam budynek ogrzewany gazem będzie kosztował 2900 PLN, olejem i propanem 3100 PLN (przy obecnych cenach) i 5000 PLN przy cenach z początku zeszłego roku.

Koszty inwestycyjne również można ograniczyć korzystając z szerokiej oferty programów dotacyjnych. Dofinansowanie można otrzymać zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych! Do dyspozycji inwestora są programy oferowane przez NFOŚiFW, Regionalne Programy Operacyjne rozpisane na każde województwo indywidualnie oraz program Infrastruktura i Środowisko a w ramach tego programu kilka działań skierowanych właśnie w modernizację systemów grzewczych.

„Finansowanie inwestycji w OZE jest, wbrew licznym opiniom, niezakłócone i stabilne. Mamy do czynienia z licznymi naborami o dofinansowanie, programami wsparcia krajowego które przyczyniają się do wzrostu efektywności ekonomicznej inwestycji. Programów jest tak dużo, jak również funduszy na ich realizację, że nie obawiam się o przyszłość – z nadzieją witam 2016 r.” podsumowuje ofertę programów dotacyjnych na rok 2016 Piotr Ostrowski Europrojekty Consulting, który już 30 marca 2016 podczas IX Forum Pomp Ciepła szczegółowo opowie o finansowaniu inwestycji energooszczędnych i zanalizuje aktualne programy wsparcia.

Podczas IX Forum Pomp Ciepła pochylimy się też nad wyzwaniami i problemami rynkowymi firm wykonawczych, nad wpływem wybranego systemu pomp ciepła na koszty eksploatacyjne, czy też nad systemami zdalnego zarządzania energią cieplną w budynkach!


Spotkajmy się w Kielcach podczas targów ENEX!

IX Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła

 30 marca 2016 – Targi Kielce, ul. Zakładowa 1

Wypełnij formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie wydarzenia: www.forumpompciepla.pl